Meepraten

Het Bewoners Adviesorgaan Rentree (BAR)

Huurders van Rentree kunnen meepraten over zaken in hun wijk en over het beleid van Rentree. In de bewonerscommissies worden zaken besproken die met de buurt te maken hebben, bij voorbeeld over buurtactiviteiten, veiligheid, overlast. Voor vragen en meldingen hierover kunnen huurders en relaties van Rentree terecht bij het Klant Contact Centrum (KCC), T. 0570 678 300.

In het Bewoners Adviesorgaan Rentree (BAR) worden meer beleidsmatige zaken besproken die alle huurders van Rentree aangaan. U kunt als huurder bij de bewonerscommissie in uw buurt terecht met vragen over leefbaarheid in uw buurt of zaken die in uw buurt spelen. Heeft u vragen over zaken die alle huurders aangaan, dan kunt u bij het BAR terecht.