Bewonerscommissies

Meepraten over uw buurt

Rentree gaat graag in gesprek met bewoners om zo te horen hoe zij hun woning, hun buurt en de leefbaarheid waarderen. Rentree wil daarbij het zelfinitiatief van bewoners stimuleren. Onder de noemer bewonersparticipatie krijgen bewoners de ruimte om mee te denken en te doen als het aankomt op verbetering van de woonkwaliteit. De aanpak moet laagdrempelig en toegankelijk zijn. De bewoners zijn immers de deskundigen in hun eigen woonomgeving.

Bewoners organiseren zich om diverse redenen. Dit kan zijn om als commissie met Rentree te willen overleggen over zaken die betrekking hebben op hun woningen en woonomgeving. Het kan ook zijn dat zij zich gezamenlijk willen inzetten voor de leefbaarheid van hun buurt en wijk en daarvoor activiteiten voor de bewoners organiseren. Een combinatie van overleg met Rentree en het organiseren van activiteiten kan natuurlijk ook.

Voor al deze bewonerscommissies is een reglement opgesteld als basis voor erkenning en ondersteuning. Bewonerscommissies die met dit reglement werken, kunnen in aanmerking komen voor een financiële vergoeding voor bepaalde activiteiten.

De volgende bewonerscommissies zijn actief: 

Bewonerscommissie Rivierenwijk deel 1
Jopie Koster: retsok01@hotmail.com

Bewonerscommissie Sluiswijk
sluiswijk@gmail.com 

Bewonerscommissie Rode Dorp                                                                                                 Arjo Bruggink: bc.rodedorp@live.nl

Bewonerscommissie Voorstad Centrum
Henk Kelder: hjkelder01@hotmail.com                                                                                                                                                                            

Bewonerscommissie Noordenbergkwartier                                                                         Monique Kuiper: madelief66@live.nl                                                                               

Bewonerscommissie Driebergenbuurt                                                                               Angelique Michielsen: bc.rodedorp@live.nl