Medehuurder

Voorwaarden voor het medehuurderschap

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Bij vertrek van de huurder wordt de medehuurder automatisch de huurder. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerde partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst.

Voorwaarden voor het medehuurderschap

Andere huisgenoten, zoals partners die samenwonen maar niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, zijn niet automatisch medehuurder. U kunt medehuurder worden door bij Rentree een schriftelijk verzoek in te dienen.

Om medehuurder te kunnen worden, gelden een aantal voorwaarden:

  • U voert een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
  • Uw huisgenoot woont minimaal 2 jaar met u samen.
  • De financiële situatie van uw huisgenoot is toereikend om de huur te kunnen betalen.
  • Het verzoek wordt niet gedaan om iemand heel snel de positie van huurder te geven, waarmee misbruik van de regeling wordt gemaakt.
  • De aanvrager van medehuurderschap veroorzaakt geen overlast.

Inwonende kinderen
Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit. Daarom wordt bij inwonende volwassen kinderen geen duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder verondersteld en kunnen zij geen medehuurder worden.

Rechten en plichten van medehuurders
Medehuurders zijn, net als huurders, aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen uit het huurcontract. Voorbeelden zijn het betalen van de huur, het doen van kleine reparaties of het vergoeden van schade aan de woning en het voorkomen van overlast.

Einde medehuurderschap
Een medehuurder kan zelf het medehuurderschap schriftelijk opzeggen met inachtneming van de opzegtermijn.

Vertrek echtgenoot of geregistreerd partner
Als de huurder de huur opzegt en vertrekt, wordt de medehuurder automatisch huurder. Wanneer bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed de huurder en de medehuurder beiden de woning opeisen, kan de rechter beslissen wie van de echtgenoten of partners huurder van de woonruimte blijft.

Vertrek huisgenoot
Als de huurder de huur opzegt en vertrekt, wordt de medehuurder automatisch huurder. Als de huisgenoot niet de status van medehuurder heeft gekregen, dan eindigt de huur bij het vertrek van de huurder. De huisgenoot moet de woning bij vertrek van de huurder dan ook verlaten.

Overlijden van de huurder
Bent u medehuurder, dan wordt u automatisch huurder na het overlijden van de andere huurder.

Bent u geen medehuurder, maar huisgenoot, dan wordt u niet automatisch de nieuwe huurder. Als huisgenoot kunt u tot 6 maanden na het overlijden van de huurder de rechter vragen om u als huurder van de woonruimte aan te wijzen. De rechter kan dit verzoek om één van de volgende redenen afwijzen:

  • U kunt niet aantonen dat de woning uw hoofdverblijf is en dat u met de overleden huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding had.
  • U kunt de huur niet betalen gezien uw financiële situatie.

Aanvragen medehuurderschap

Om medehuurder te worden dient u een schriftelijk verzoek in bij Rentree, ondertekend door u en de hoofdhuurder, via het formulier Aanvraag medehuursderschap. Bij die aanvraag hebben we de volgende stukken nodig:

  • Een uittreksel Basis Registratie Personen bij de Gemeente met het woonverleden
  • Als bewijs van een gemeenschappelijke huishouding meerdere bewijsstukken zoals een kopie van een gemeenschappelijke bankrekening op het woonadres of een gezamenlijke inboedelverzekering op het woonadres of een kopie van een samenlevingscontract of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u meer dan twee jaar gezamenlijk voor het huishouden zorgt
  • Een Inkomensverklaring van de aanvrager van het medehuurderschap. Dit formulier kan de aanvrager opvragen bij de Belastingdienst.

Bovenstaande formulieren levert u in op het kantoor van Rentree (Verzetslaan 40). Bij het inleveren van deze documenten moet u beiden een geldig legitimatiebewijs laten zien.

Als we uw aanvraag met aanvullende stukken hebben ontvangen, ontvangt u schriftelijk van ons bericht.

Aanvraag medehuurderschap