Warmtewet

Beschermt tegen hoge kosten

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet ingevoerd. Deze wet heeft gevolgen voor huurders van een woning met stadsverwarming of blokverwarming. We geven graag meer uitleg.

De warmtewet beschermt tegen hoge kosten
Huurders van woningen die zijn aangesloten op een gemeenschappelijke verwarming kunnen niet kiezen voor een energieleverancier. De warmtewet is er om te voorkomen dat deze huurders teveel betalen of tegen slechte voorwaarden warmte krijgen geleverd. Voor alle leveranciers van warmte, zoals ook Rentree, is deze wet van toepassing.

Er geldt vanaf 2014 een maximumprijs
De prijs voor de levering van warmte is door deze wet nooit hoger dan de maximumprijs. Dit is de prijs die betaald wordt bij een woning met een eigen verwarmingsketel. Elk jaar stelt de Autoriteit Consument & Markt de maximumprijs vast. Het is niet zo dat iedereen evenveel gaat betalen. Bij iemand die meer warmte verbruikt, ligt de prijs hoger dan wanneer iemand zuinig stookt. De maximumprijs bestaat uit een vast bedrag (vastrecht) en een variabel bedrag dat afhangt van het warmteverbruik. Rentree stelt het tarief vast, maar dit tarief mag nooit hoger zijn dan de maximumprijs.

Wat verandert er voor de huurder?
Voorlopig verandert er niets. Rentree blijft zoals altijd warmte leveren. Ook de regeling met betrekking tot de voorschotten en de afrekening blijft onveranderd. Dit betekent dat het voorschotbedrag gelijk blijft totdat de huurder de jaarafrekening heeft ontvangen.

Vanaf 1 januari 2014 geldt een maximumprijs voor de levering van warmte. Dit is de prijs die betaald wordt bij een woning met een eigen verwarmingsketel. Elk jaar stelt de Autoriteit Consument & Markt de maximumprijs vast. De maximumprijs bestaat uit een vast bedrag (vastrecht) en een variabel bedrag dat afhangt van het warmteverbruik. Het is niet zo dat iedereen evenveel gaat betalen. Iemand die meer warmte verbruikt, betaalt meer dan iemand die zuinig stookt.
Rentree moet het tarief nog vaststellen, maar dit tarief zal nooit hoger zijn dan de maximumprijs. Zodra het tarief bekend is brengen wij de desbetreffende huurders hiervan op de hoogte.

Rentree moet voldoen aan de leveringsvoorwaarden
Rentree moet een leveringsovereenkomst met de huurder afsluiten. De leveringsovereenkomst tussen huurders van woningen met stadsverwarming of blokverwarming en Rentree bestaat al en is vastgelegd in de huurovereenkomst. Deze huurders hebben aanvullende huurvoorwaarden ontvangen. Met nieuwe huurders wordt een aparte leveringsovereenkomst afgesloten met bijbehorende Algemene Voorwaarden.

Vragen?
Voor meer informatie over de warmtewet verwijzen wij u naar het overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. Heeft u daarna nog vragen dan kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum, T. 0570 678 300.