Heeft u te maken met (buren)overlast?

Iedereen leeft graag op een prettige manier. Soms is de levensstijl van de één storend voor de ander. Ergernissen tussen buren kunnen uitgroeien tot burenoverlast.

U kunt hierbij denken aan dichtslaande deuren, een klussende buurman, spelende kinderen, een blaffende hond of muziek. Dit zijn normale leef geluiden. Ook overhangende takken, scheve schuttingen, afval/afvalcontainers of parkeerproblemen, leiden vaak tot ergernissen of hinder. Rentree kan in deze gevallen niets voor u doen. U zult dat zelf met uw buren moeten bespreken. 

U bent samen verantwoordelijk voor een fijne leefomgeving. De relatie met uw buren is in de eerste plaats uw eigen verantwoordelijkheid. Rentree, de politie en/of de rechter kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen ingrijpen.

 Tips voor een prettig gesprek
 • Het is niet verstandig om over de hinder of last te praten als u boos bent. De boodschap kan dan op een verkeerde manier worden gebracht. 
 • Wacht niet te lang met het bespreekbaar maken. Spaar uw ergernis niet op, maar laat uw buren weten waar u hinder of last ervaart.
 • Bel aan op een moment dat je rustig bent en je denkt dat het voor je buren een geschikt moment zal zijn.
 • Vraag of u gelegen komt. Als u bij uw buren aanbelt, vraag dan eerst of ze even tijd voor u hebben. Zo niet, kijk dan of u een andere afspraak kunt maken.
 • Leg zo goed mogelijk uit waarvan u precies last of hinder heeft en op welke tijden. Maak geen verwijten. U kunt bijvoorbeeld aangeven: “Ik heb er last van als jullie om twaalf  uur ’s avonds harde muziek draaien.” En niet: “Kan die herrie nou eens uit?”.
 • Draai de rollen om. Vraag uw buren ook eens of zij wel eens last hebben van u.
 • Zoek samen naar een oplossing. Niet alleen klagen, maar ook samen met uw buren naar een oplossing zoeken. Op die manier voelt niemand zich aangevallen. Maak samen afspraken die haalbaar zijn en waar u en uw buren zich prettig bij voelen.
 • Maak geen ruzie. Als er ruzie dreigt te ontstaan, stop dan het gesprek. Ruzie heeft nog nooit iets opgelost.
 • Blijf redelijk en stel geen eisen.
 • Maak duidelijke afspraken met elkaar. Lukt het niet meteen, stel dan voor om er allebei over na te denken en binnenkort opnieuw met elkaar te praten. Spreek meteen een tijdstip daarvoor af
 • Kom je er samen niet uit, laat de ergernis dan niet verder oplopen en neem contact op met buurtbemiddeling voor hulp en/of advies.


U komt er samen met de buren niet uit?
In dat geval kan Buurtbemiddeling u en uw buren bijstaan. Buurtbemiddeling bemiddelt tussen u en uw buurtgenoten bij een conflict. Hiervoor hebben ze professionele bemiddelaars in dienst. De bemiddelaars zijn onpartijdig en kunnen met u, indien wenselijk op neutraal terrein, in gesprek gaan. U bent niet verplicht om met de veroorzaker in gesprek te gaan. U kunt alles nalezen op de website van buurtbemiddeling. Ook kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling via telefoonnummer 0570-605385.

Openbare ruimte
Wist u dat de gemeente Deventer een website heeft waar u meldingen m.b.t. openbare ruimte kunt maken? U kunt denken aan o.a. fout parkeerders, zwerfafval en illegale stort. Nog handiger, is de gemeente Deventer app. U kunt hier een foto toevoegen en eventueel op de hoogte gehouden worden van de afwikkelingen. Kleine moeite met veel resultaat!

Overlast
Onder overlast verstaat Rentree een situatie waarin u niet meer prettig kunt wonen door toedoen van buren. Er moet sprake zijn van overlast die regelmatig of voortdurend optreedt en waar u zelf geen invloed op heeft. Hierbij gaat het niet om een incident, maar het moet  structureel zijn. U kunt hierbij denken aan: agressie, drugs- en alcohol problematiek.

Bij dit soort overlast is er vaak sprake van criminaliteit, agressiviteit of huiselijk geweld. Meld dit altijd bij de politie (0900 8844 of meld misdaad anoniem via 0800 7000) en meld dit ook ter informatie bij Rentree via Mijn Rentree.

Alleen als u overlast ervaart van een andere huurder van Rentree kunt u dit bij ons melden. Rentree heeft hiervoor een speciaal team, welke zich bezig houdt met extreem overlast. Indien de veroorzaker geen huurder is van Rentree, dan verwijzen wij u door naar Buurtbemiddeling of politie.

Hennep
Als u het vermoeden heeft dat uw buren of iemand in uw buurt een hennepplantage in de woning heeft, kunt u dat melden bij de politie. Vindt u het lastig om dit direct te melden bij de politie dan biedt meld misdaad anoniem uitkomst. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer: 0800-7000 of via de website. Natuurlijk wil Rentree ook graag op de hoogte zijn van een vermoeden van hennep.

Heeft u vragen of wilt u overlast melden?
Overlast melden kan ook eenvoudig door het overlastformulier in te vullen via Mijn Rentree. Heeft u daarnaast vragen over dit onderwerp of wilt u meer informatie? Bel ons via telefoonnummer (0570) 678 300 of e-mail ons: info@rentree.nu