Enkelvoudige Woningverbetering (EWV)

Als u centrale verwarming, glas of woningisolatie wilt aanbrengen en een aanvraag voor Enkelvoudige Woningverbetering wilt indienen kunt u dit gemakkelijk doen via Mijn Rentree.

Via het Klant Contact Centrum (KCC) van Rentree kunt u meer informatie krijgen over het aanbrengen van veranderingen in uw woning.

Zelf woning veranderen

Wat zijn de spelregels?

U mag als huurder van Rentree naar eigen wens uw huurwoning aanpassen. Uw wensen kunnen uiteenlopen van het aanbrengen van sierpleister tot het verbouwen van de badkamer. Rentree heeft spelregels voor het klussen in huis en het aanbrengen van veranderingen aan uw huurwoning. Lees de regels goed door voordat u aan een klus in huis begint. Daarin staat ook hoe u de huurwoning moet achterlaten bij vertrek naar een andere woning.

Spelregels

Klussen in en om uw huurwoning is toegestaan. Belangrijk daarbij is dat de woning goed verhuurbaar blijft en de waarde van de woning niet daalt vanwege de zelf aangebrachte verandering. Daarom gelden in ieder geval de volgende spelregels als u gaat klussen:

  • Veranderingen voert u met deugdelijke materialen en op een juiste wijze uit
  • Veranderingen voldoen aan de eisen van de gemeentelijke bouwverordening, nutsbedrijven, brandweer en die van Rentree
  • Alle kosten en risico’s die voortkomen uit de aanpassing van de woning zijn voor uw rekening
  • De aangebrachte verandering wordt door u goed onderhouden.

Toestemming vragen

Voor bepaalde veranderingen heeft u vooraf toestemming nodig. Wilt u weten welke? Op de lijst Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV-overzicht) staan alle veranderingen waar u toestemming voor nodig heeft. Het aanvragen van toestemming moet altijd schriftelijk. Binnen 3 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat hoe uw aanvraag wordt behandeld. 

Voor bepaalde klussen gelden specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden ontvangt u van ons bij het verlenen van toestemming. Bij sommige veranderingen controleren wij na gereedmelding van de veranderingen die u heeft aangebracht in de woning. Wilt u zeker weten of de aangebrachte verandering door u goed is aangebracht dan kunt u Rentree vragen om een controle uit te voeren.

Onderhoud

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de verandering die u heeft aangebracht. Een verandering die niet goed is onderhouden moet bij verhuizing worden verwijderd. Ook als u toestemming heeft gekregen om de verandering aan te brengen. Wij vragen u de woning in goede staat op te leveren.

De kosten voor de verandering zijn voor uw rekening. Rentree geeft geen vergoeding voor zelf aangebrachte veranderingen. 

Verhuizen

Bij het verlenen van toestemming wordt door Rentree aangegeven of:

  • de verandering bij verhuizing ongedaan moet worden gemaakt
  • door Rentree wordt overgenomen of
  • ter overname kan worden aangeboden aan de nieuwe huurder. Als de nieuwe huurder de overname niet wenst moet u de verandering ongedaan maken en de woning zonder verandering en in goede staat opleveren. 

ZAV-overzicht