Asbestbeleid

Hoe gaat Rentree om met asbest in woningen?

Rentree heeft een beleidsplan opgesteld over hoe we omgaan met asbest in woningen. Daarin staat ook hoe we handelen als er calamiteiten zijn en als er sprake is van eventuele sanering. Tevens geeft het beleidsplan inzicht in wie welke verantwoordelijkheden draagt.  

Minder risico
De grootste risico’s voor asbest worden uit het woningbestand van Rentree verwijderd, waardoor de bewoners, ketenpartners en medewerkers minder risico lopen op blootstelling aan asbesthoudende materialen waardoor er een beheersbare en verantwoorde situatie ontstaat.

Dit asbestbeleidsplan heeft tot doel om milieu- en gezondheidsrisico’s te matigen. Dit vertaalt zich in de volgende maatregelen:

  • Inventariseren: De aanwezige asbesthoudende materialen in het vastgoedbestand op te sporen en een veilige omgang hiermee te waarborgen
  • Saneren: Het saneren van alle asbesthoudende materialen in risico volle situaties
  • Beheren: Beheren van de asbesthoudende materialen in de toekomst


Het beleid en beheer van asbest staat beschreven in het asbestbeleidsplan.
Veel gestelde vragen en antwoorden over asbest.
Meer informatie over asbest vindt u in deze folder.