Rioolverstopping

Meld het bij het KCC of via Mijn Rentree

Als uw afvoer verstopt is en u neemt deel aan het rioolontstoppingsfonds, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van Rentree, T. 0570 678 300. Als u een etagewoning huurt, bent u hier automatisch lid van. Als u geen lid bent van het rioolontstoppingsfonds, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via Mijn Rentree. U kunt ook zelf voor eigen rekening een rioolontstoppingsbedrijf inschakelen.

Rioolontstoppingsfonds
Het rioolontstoppingsfonds omvat het ontstoppen van closetpotten, wastafels, gootstenen, afvoerpijpen, rioleringen en putten. Voor de volgende zaken bent u niet verzekerd via het fonds:

  • Verstoppingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld van deelnemer of huisgenoten
  • Ontstoppen van voorzieningen die eigendom zijn van de deelnemer en zonder toestemming van Rentree zijn aangebracht
  • Reparaties of vervangingen die het gevolg zijn van schade door vorst
  • Verstoppingen op plekken buiten de perceelgrond van de woning .

In het onderhoud ABC van Rentree ziet u wie verantwoordelijk is voor rioolontstoppings-werkzaamheden.

Lidmaatschap
Nieuwe huurders van Rentree die meteen lid worden van het rioolontstoppingsfonds betalen geen entreebedrag van € 25,00. Maandelijks betaalt u vervolgens samen met de huur een bedrag van € 1,00 aan het fonds. U bent dan een jaar lang lid van het fonds. Uw lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Uw deelname gaat in op de eerste dag van de opvolgende maand. Is er sprake van aanmelding bij schade, dan gaat het contract in op de eerste dag van de lopende maand. U betaalt dan een entreebedrag van € 25,00 en het maandelijkse bedrag van € 1,00. De verschuldigde bijdrage kan jaarlijks worden aangepast overeenkomstig met de verplichtingen zoals die zijn opgenomen in artikel 12, 13 en 14 van de Huurprijzenwet Woonruimte.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van uw lidmaatschap doet u schriftelijk en 30 dagen voordat het nieuwe lidmaatschapsjaar voor u ingaat. Wilt u door een tariefsverhoging uw deelname aan het fonds beëindigen, doet u dat dan schriftelijk en uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het bericht over de tariefsverhoging.

Ook Rentree kan uw lidmaatschap opzeggen. U ontvangt daarvan 30 dagen voordat uw lidmaatschap zal worden beëindigd schriftelijk bericht met de reden van de opzegging. U kunt daartegen schriftelijk in beroep gaan bij de Klachten Advies Commissie van Rentree.

Betaalt u uw bijdrage niet binnen dertig dagen na de vervaldag dan wordt u als deelnemer aan het fonds geschorst. De schorsing gaat in op de eerste dag van het tijdvak, waarover de bijdrage verschuldigd is. U kunt dan gedurende deze periode geen aanspraak maken op reparatie of vervanging op basis van het fonds.