Schotelantenne plaatsen

De voorwaarden

Een schotelantenne kan best handig zijn. Bijvoorbeeld om buitenlandse zenders te kunnen ontvangen. Voor het plaatsen van een schotelantenne heeft Rentree voorwaarden opgesteld.

Als u een schotelantenne wilt plaatsen, moet dat wel volgens de voorwaarden van Rentree gebeuren.

Aanvragen van toestemming

 • Indien een schotel wordt geplaatst volgens onderstaande voorschriften is geen toestemming nodig.
 • In alle andere gevallen is altijd voorafgaande schriftelijke toestemming nodig. De aanvraag voor toestemming gaat vergezeld met een tekening of omschrijving van de voorgenomen opstelling waaruit duidelijk blijkt op welke manier de schotel wordt aangebracht.
Algemene plaatsingsvoorschriften
 • Een schotelantenne mag worden geplaatst in de privé achtertuin, aan de achterzijde van een appartement binnen het balkon of loggia of aan de achtergevel van een eengezinswoning.
 • Bij plaatsing aan een berging mag de schotel alleen aan de zijkant van de berging worden bevestigd en niet op het platte dak.
 • Om veiligheids- en technische redenen wordt alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden toestemming gegeven voor het plaatsen van een individuele/collectieve schotelantenne op het platte dak van een woning of woongebouw. Plaatsing op een hellend dak (inclusief dakkapel) is altijd verboden.
 • De schotelantenne heeft een diameter van maximaal 100 cm.
 • De schotel moet zijn afgewerkt in een matte kleur, zodat geen hinderlijke weerkaatsing van het zonlicht optreedt.
 • De schotelantenne moet inclusief de drager lager zijn dan 3 meter (gemeten vanaf de voet).
 • De bekabeling moet op een solide manier worden bevestigd.
 • Het is niet toegestaan te boren in kozijnen om kabels doorheen te leiden.
 • Voor bevestiging mag alleen geboord worden in de voegen en niet in de stenen.
 • Per woning mag maximaal 1 schotel worden bevestigd aan de achtergevel, balkon/loggia of berging.
 • Indien noodzakelijk zorgt de huurder zelf voor een bouwvergunning bij de gemeente.
 • De kosten voor plaatsing en onderhoud van de schotel zijn voor rekening van de huurder.

Indien Rentree constateert dat een schotelantenne is geplaatst waarvan de plaatsing niet aan de voorschriften voldoet, wordt de huurder gesommeerd de schotel te verwijderen of volgens de voorschriften te (ver)plaatsen. Wanneer de huurder niet op deze sommatie reageert, wordt de schotelantenne (na gerechtelijke toestemming) op kosten van de huurder verwijderd. Eventuele gevolgschade verhaalt Rentree op de betreffende huurder.

Aanvullende voorschriften
 
Eengezinswoning
 • De schotelantenne mag aan de achterzijde aan de gevel, niet zijnde de openbare weg, worden bevestigd met deugdelijk materiaal.
 • De schotelantenne mag niet op/aan het dak worden bevestigd.
 • De opstellingshoogte, inclusief de drager, mag gemeten vanaf de voet maximaal 3 meter bedragen.
 • De schotelantenne mag vanaf de grond niet hoger komen dan 5 m.
 • Plaatsing aan de voorzijde van de woning of aan de zijkant van de woning op een straathoek is slechts bij uitzondering toegestaan. Dit geldt ook voor plaatsing in de voor- of zijtuin. Voor deze plaatsingen moet altijd toestemming worden gevraagd.
Appartement
 • De schotelantenne mag op geen enkele wijze buiten balkon of loggia uitsteken.
 • De schotelantenne dient aan de achterkant van de woning te worden geplaatst, niet zijnde de openbare weg.
 • Een schotelantenne mag niet geplaatst worden op/aan/in gemeenschappelijke ruimten.
 • Plaatsing aan de voorzijde van de woning is slechts bij uitzondering toegestaan. Hiervoor moet altijd toestemming worden gevraagd.
Plaatsing op het dak van een woning/woongebouw
 • Het plaatsen van een (collectieve) schotelantenne op een woning/woongebouw is om veiligheids- en technische redenen slechts bij hoge uitzondering toegestaan. Hiervoor is altijd toestemming nodig.

Voorwaarden voor het gebruik

 • Indien voor de uitvoering van onderhoud- of herstelwerkzaamheden aan de woning tijdelijke verwijdering van de schotelantenne noodzakelijk is, dan dient de huurder hiervoor op eerste aanzegging van Rentree zorg te dragen. Geeft de huurder hieraan geen gevolg dan verwijdert Rentree de schotelantenne en belast de kosten hiervan door aan de huurder. Rentree is niet aansprakelijk voor de schade die hierdoor ontstaat en zal de antenne overdragen aan de bewoner, zodat deze de antenne na uitvoering van de werkzaamheden opnieuw kan monteren.
 • De huurder zorgt voor goed onderhoud aan de schotelantenne.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die als gevolg van het aanbrengen, het aanwezig zijn, het gebruiken dan wel het verwijderen (door hem zelf of door Rentree) van de schotelantenne wordt veroorzaakt.
 • Rentree houdt zich te allen tijde het recht voor zelf ter plaatse te constateren of aan alle voorwaarden is voldaan tijdens en na voltooiing van de plaatsing van de schotelantenne.
 
Voorwaarden bij beëindiging huurovereenkomst
 • Bij vertrek uit de woning wordt de schotelantenne, inclusief opstelling- en bevestigingsmiddelen verwijderd. Rentree controleert tijdens de opname of dit juist is uitgevoerd. Eventuele schade wordt door de huurder hersteld.
 • Bij plaatsing volgens de voorschriften en een goed onderhoud is overname door de opvolgende huurder mogelijk met alle bijkomende zaken, zoals onderhoud en verzekering. Dit dient voor beëindiging van de huurovereenkomst door de huurder te zijn geregeld.
Gevallen en/of omstandigheden waarin deze voorwaarden niet voorzien, worden door Rentree individueel bekeken en beoordeeld.