Denken in mogelijkheden

Ondernemingsplan Rentree

Met haar ondernemingsplan wil Rentree duidelijkheid verschaffen over wat er de komende 5 jaar van haar verwacht kan worden. De koers van 2012 staat nog als een huis. Rentree wil tegen een zo laag mogelijke prijs kwalitatieve goede huisvesting bieden voor de doelgroep. Dat is haar kerntaak, haar bestaansrecht. Rentree is van het wonen en daarbinnen ligt de focus op DAEB activiteiten. Haar bijdrage aan leefbaarheid is gepast.

Rentree opereert in een dynamische omgeving. Met de komst van de nieuwe woningwet gaat er weer veel veranderen voor corporaties. Wij treden deze veranderingen open tegemoet en zoeken naar mogelijkheden hoe we toch kunnen blijven werken aan de opgaven in de stad. Ons ondernemingsplan geeft daarbij de richting aan. De wijze waarop en het tempo waarin we onze doelen gaan realiseren hebben we nog niet concreet uitgewerkt. Wij werken dat per jaar uit in jaarplannen die we met gemeente en huurders bespreken.

U kunt het ondernemingsplan hieronder downloaden.