College Tour 'Thuis in Deventer'

De wereld is volop in beweging en het is goed om te bezien of onze koers uit 2011 nog actueel is. In de maanden oktober, november en december en begin 2018 organiseert Rentree daarom diverse College Tours.

In de College Tour nodigen we iemand uit die komt spreken over een thema. In de zaal zitten de medewerkers van Rentree en een introducee van een van de organisaties waarmee wij veel samenwerken. Ook de Bewonersadviesraad en leden van de RvC zijn bij deze bijeenkomsten aanwezig. Een debatleider zorgt ervoor dat de spreker zijn verhaal goed kan neerzetten en dat vervolgens iedereen zijn vragen kan stellen.

Dit levert mooie bijeenkomsten op.

Zo hebben we met Eric Dannenberg gesproken over de inclusieve samenleving. Ouderen die langer zelfstandig in hun buurt blijven wonen. Kwetsbare mensen die gewoon mee mogen doen in de samenleving. Dat is belangrijk. Maar hoe maken we die omschakeling wanneer we zo lang de focus hebben gelegd op wat mensen niet kunnen in plaats van wat ze wel kunnen. En hoe doen we het met elkaar. Hoeveel begrip en tolerantie hebben we om iemand in ons midden op te nemen. Een belangrijk thema voor ons ondernemingsplan. Een ding is duidelijk, maatwerk en samenwerking is van belang.

Ook hebben we Bas Gregoor op bezoek gehad. Hij is de directeur van Cityside apartments. Een vastgoedondernemer die betaalbare huisvesting biedt voor starters en jongeren. Hoe heeft hij zijn bedrijf georganiseerd en wat kunnen we van zijn aanpak leren. Wat betekent zijn woningaanbod voor de volkshuisvesting. Wat hij ons meegaf was vooral focus te leggen, alle contacten met klanten te gebruiken als informatie om het nog beter te doen. En mix bevolkingsgroepen in buurten maar niet in complexen. 

 

 

De laatste bijeenkomst van 2017 ging over diversiteit. Wij huisvesten mensen met verschillende culturele achtergronden. Zijn wij daar goed op ingericht?. Kunnen onze huurders zich herkennen in ons als organisatie? Die vragen stonden centraal. Max Daniel van de nationale politie heeft veel met dit vraagstuk te maken en heeft het thema ingeleid waarna we met elkaar in gesprek zijn gegaan. Het is een thema dat leeft. We hadden ontzettend veel bezoekers bij dit onderwerp.

Begin 2018 hebben we een bijeenkomst over verduurzaming georganiseerd. Anke van Hal, hoogleraar sustainable housing aan de Nijenrode business universiteit heeft met ons gesproken over het thema CO2 neutraal en toch betaalbaar wonen. De laatste bijeenkomst stond in het teken van leefbare wijken en buurten en de rol van onze huurders daarbij. Gastspreker was Eelco Visser. In de zaal huurders en medewerkers van Rentree.

Met deze College Tour bijeenkomsten verzamelen we samen met leden van onze bewonersadviesraad en partners in de stad informatie die van belang is voor ons ondernemingsplan. Op die manier sluit ons plan aan bij wat er in de samenleving speelt en zijn we in staat de goede dingen te doen.