Projecten

De best mogelijke kwaliteit huisvesting voor de laagste prijs

Rentree realiseert verschillende projecten in diverse woonwijken in Deventer. Dit gebeurt vanuit de doelstelling om de best mogelijke kwaliteit huisvesting voor de laagste prijs te kunnen bieden.

In 2017 gaat de herstructurering van de Rivierenwijk door. Onder andere de plannen voor ruim honderd nieuwbouwwoningen in het Venengebied (op de plek waar het activiteitencentrum 'De Venen' en de school met gymlokalen heeft gestaan) worden verder uitgewerkt. 

We zijn gestart met de Grote Aanpak van de appartementen aan het Spijkerpad. We starten met de voorbereidingen voor de aanpak van de seniorenwoningen op de Worp (Collegietuin) aan het einde van dit jaar.

Net als in 2016 zal bouwbedrijf Salverda ook dit jaar, in opdracht van Rentree, een aantal complexmatige IVN’s uitvoeren. Dat houdt in dat huurwoningen van Rentree in een aantal wijken in één keer, daar waar nodig, worden voorzien van een nieuwe keuken, badkamer en toilet.

In de wijk ‘De Bekkumer’ is een pilot-project van start gegaan: de E-pilot. In twee woningen zijn innovatieve en zeer energiezuinige installaties toegepast. In de pilot worden de nieuwe, energiezuinige alternatieven vergeleken met de traditionele manier van verwarmen.

Binnen het project Woon400 zijn we op zoek naar een betaalbare huurwoning, een woning die bereikbaar is voor lagere inkomens. We starten daarbij vanuit de portemonnee van de huurder. Wat kan iemand betalen? Welke woning past daarbij en hoe moeten we te werk gaan?

In de afgelopen jaren is een behoorlijk aantal projecten afgerond. Alle nieuwbouwwoningen in het centrale gebied van de Rivierenwijk zijn inmiddels bewoond. Daaronder bijvoorbeeld de 41 appartementen langs de Amstellaan en de nieuwe woningen aan de Deltalaan en Spuipad. De Grote Aanpak Rode Dorp, Sluiswijk en Tuindorp zijn afgerond. De 12 nieuwbouwwoningen aan de Parallelweg zijn in mei 2016 opgeleverd. Alle huurwoningen van Rentree op het T&D kwartier zijn gerealiseerd en ook de appartementen aan de Rijkmanstraat zijn opgeknapt. In de Rivierenwijk worden ook de nieuwbouwwoningen aan het Deltaveld alweer een aantal jaar bewoond. Meer hierover leest u bij de afgeronde projecten.