Herstructurering Rivierenwijk

De herstructurering van de Rivierenwijk gaat verder. Met de wijk en de gemeente is destijds afgesproken dat er 485 woningen gesloopt worden en hetzelfde aantal ook weer nieuw wordt gebouwd.

In 2017 zijn we verder gegaan met de volgende projecten;

  • In het Venenpark is een plek gereserveerd voor Collectief  Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Daar is plek voor mensen die in groepsverband een eigen woning willen ontwerpen en laten bouwen. Zie voor meer info: www.venenpark.nl

 

  • Uitwerking van de plannen voor de bouw van ongeveer 100-110 woningen in het Venengebied.  

De Venen in ontwikkeling

Op o.a. de plek waar het buurthuis stond, de school en het gymnastieklokaal, aan de Schipbeekstraat, komen nieuwbouwwoningen.

Het stedenbouwkundig plan voor het gebied is klaar en is als volgt tot stand gekomen. Tijdens de eerste informatieavond heeft zich een klankbordgroep gevormd van buurtbewoners. Zij zijn betrokken bij de selectie van het stedenbouwkundig bureau. Unaniem is gekozen voor bureau SVP uit Amersfoort. Maartje Luisman en Erwin Stoffer van SVP hebben daarna de regie overgenomen, en hebben – na een wandeltocht door de wijk met bewoners en een aansluitende avond -  iedereen de gelegenheid geboden input te geven voor hun opdracht, naast de kaders die bijvoorbeeld over woningaantallen en handhaven van bomen zijn meegegeven. Hieruit zijn 3 denkrichtingen (varianten) voortgekomen. Er is met overtuiging gekozen voor het plan “Venenplein”, dat door het bureau verder is uitgewerkt in het stedenbouwkundig plan. Het plan is in augustus geaccordeerd door de gemeente en op donderdagavond 1 september 2016 gepresenteerd aan de buurt.

Het plan omvat ca. 108 woningen, waarvan ca. 25 appartementen. Dit appartementengebouw in/tegen het Venenpark zal maximaal 5 lagen hoog (met kap) worden. Op de plek naast het (nieuwe) Venenhuis, wordt gedacht aan kleinere woningen in gestapelde vorm (twee lagen met kap). Naast sociale huurwoningen zullen er ook koopwoningen worden gerealiseerd in het gebied De Venen.

Het stedenbouwkundig plan wordt uitgewerkt in een bestemmingsplan. De verwachting is dat begin 2018 gestart kan worden met bouwen, waarschijnlijk gefaseerd in 2 of 3 projecten.

De nog bestaande duplexwoningen langs de Schipbeekstraat zullen – overeenkomstig oorspronkelijke plannen - worden gesloopt.

De plankaart uit het stedenbouwkundig plan (boven Oude Bathmenseweg, links Veenweg, onder Snipperlingsdijk).