Woon400 update oktober 2017

We hadden al gemeld dat we onze plannen en ideeën met bewoners hebben besproken. Op basis daarvan hebben we de plattegronden nog aangepast. Er is nu keuze tussen drie verschillende plattegronden. Er is dus nog best veel mogelijk op 30 m2.

We hebben nu ook de gemeentelijke RO procedures doorlopen. Het bestemmingsplan is klaar. We hebben twee bedrijven gevraagd ons advies te geven over de manier waarop we de energievoorzieningen zouden kunnen vormgeven. Moeten we de woning all-electric maken en de energie opwekken met zonnepanelen of moeten we juist investeren in een warmtepomp? Welke investering past het beste en wat betekent dat voor de maandlasten van de woning.

Ondertussen is de aannemer gestart met de doorrekening. Wat gaat het bouwproject uiteindelijk kosten als je alles bij elkaar optelt. We zijn heel benieuwd.

Woon400 update juni 2017

In onze vorige nieuwsbrieven hebben we geschreven over ons project Woon 400. Lukt het ons om een woning te bouwen die rond 400 euro per maand kost. Wat is daarvoor nodig. 

We zijn er al een tijdje mee bezig. Hoe ziet zo’n woning eruit, hoe ga je om met energie, hoeveel mag de grond kosten en wat kunnen we bewoners vragen zelf te doen.

Het was hoog tijd om onze plannen en ideeën te bespreken met bewoners. We hebben daarvoor mensen benaderd die bij Woonkeus ingeschreven staan.

Dinsdag 2 mei was het zover. Nancy, Tiske, Michiel, Aynur en Mark hebben samen met medewerkers van Rentree gewerkt aan het ideale ontwerp van een woning van 30 m2. Het was leuk om te zien hoe elke woning er weer net anders uit kwam te zien. Het was maar goed dat we de bewoners erbij betrokken hebben. Wij dachten dat iedereen een aparte slaapkamer wilde hebben. Maar de meesten gaven aan dat niet belangrijk te vinden.

We hebben lang gesproken of je als bewoner ook dingen samen wilt delen. Dan moet je denken aan een berging of een wasmachine.

Een slim idee nemen we al over. Laat de bewoners een app groep maken zodat ze met elkaar kunnen afspreken wie wat doet. De een is handig en wil wel klussen terwijl de ander goed kan schoonmaken. Het was een leuke bijeenkomst met veel goede informatie waarmee we verder kunnen.

Eind mei komt de groep weer bij elkaar. Dat laten we zien hoe ver we nu zijn. En we hebben vast weer veel vragen voor hen.

Woon400 update februari 2017

Het is al weer een tijdje stil geweest rond ons project Woon400, de zoektocht naar een betaalbare huurwoning, een woning die bereikbaar is voor de lagere inkomens. Dat betekent niet dat we stil hebben gezeten. Fase I hebben we afgesloten met een bijeenkomst van corporatiebestuurders die ons traject graag willen volgen.

In september is fase II van start gegaan. Centraal staat een verdieping op het vraagstuk en het daadwerkelijk aan de slag gaan om een dergelijke woning te realiseren. We hebben daarvoor verschillende projecten bezocht. Immers we willen ons laten inspireren en zeker geen dubbel werk doen. We geven u een korte impressie:

We zijn afgereisd naar Wonen Limburg  en hebben daar o.a. de One woning bezocht.  Een concept van Heijmans bouw. Een mooi concept maar nog wel te duur als je alle kosten meerekent.

Bij woongemeenschap Iewan heeft men het complex zelf mede vorm gegeven onder begeleiding van Woningbouwvereniging Gelderland. Duurzaamheid stond daarbij centraal.

Het complex is in eigendom van Talis, maar Woningbouwvereniging Gelderland heeft het vruchtgebruik. Zij hebben een overeenkomst met de vereniging van huurders. Die vervolgens de woningen weer doorverhuurd naar de individuele huurder. Een 4 trapsraket. Een manier om het zelfbeheer bij huurders te laten. Interessant en goed uitgewerkt, maar wel maatwerk en ondanks dat huurders het beheer zelf doen, is het wonen nog niet goedkoop. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het gehele project maatwerk is.

In november zijn we naar de Dutch Designweek in Eindhoven geweest. Daar werden een aantal prototypes van kleine woningen tentoongesteld. Woningen die o.a. ontwikkeld zijn in het kader van de prijsvraag die het COA heeft uitgeschreven onder de noemer Home away from home. We waren wel onder de indruk van Finch Buildings en het idee achter de Solar Cabin. Binnenkort gaan we met hen om tafel want het concept is interessant maar het is voor ons nog niet volledig inzichtelijk hoe de businesscase eruit ziet.

Een ander interessant concept betrof de Domuskoffer. Een woonmachine waarmee je lege ruimtes zoals een leeg schoolgebouw, kantoor etc. in een handomdraai geschikt maakt voor bewoning. Echt een uitwerking van vastgoed naar flexgoed.

Ook hebben we een afspraak met  Platform 31 waarbij men werkt aan een sluitende businesscase voor woonsituaties voor mensen van verschillende komaf die snel woonruimte nodig hebben.

Met de provincie Overijssel zijn we in gesprek in hoeverre zij ons kunnen ondersteunen.

In ieder geval gaan we in de Rivierenwijk daadwerkelijk een woon400 project realiseren. We hebben een locatie aangewezen voor 18 woningen. We zullen aan alle knoppen moeten draaien (niet alleen bouw-, maar ook beheer- en onderhoudskosten) om de woning voor een zo laag mogelijke huurprijs te realiseren. We nemen daarbij alle ervaringen uit de verschillende projecten mee.

Kortom het wordt vervolgd……