Thema 1: Duurzaamheid

September 2018

In het voorjaar deden we een oproep aan al onze huurders om zich op te geven voor het (digitale) klantenpanel ‘Denk mee met Rentree’. Ruim 220 huurders gaven zich op voor het panel. In september ontvingen zij de eerste vragenlijst. Die ging over duurzaamheid. Vragen als: Wilt u graag dat uw huurwoning energiezuinig(er) wordt gemaakt? Zou u meer inzicht in uw energieverbruik willen hebben? Bent u bereid een huurverhoging te betalen voor energiebesparende maatregelen? kwamen in de vragenlijst voor. Lees de resultaten en conclusies in onderstaand bestand.