Commissies

Ter ondersteuning van het toezicht zijn 2 formele subcommissies ingesteld. Een auditcommissie ten behoeve van de financiële toetsing en het treasurybeleid en een remuneratiecommissie ten behoeve van de jaarlijkse beoordeling en beloning van de bestuurder en een projectencommissie die facultatief bijeenkomt. De werkwijze van de commissies is vastgelegd in een reglement.