BAR

Bewoners Adviesorgaan Rentree

Voor bewoners is het belangrijk dat ze gehoord worden door hun woningcorporatie en dat hun belangen worden behartigd. Voor de huurders van Rentree is begin 2010 door een groep bewoners het Bewoners Adviesorgaan Rentree (BAR) opgericht. Dit is de 'ondernemingsraad' van huurders. Het is ook een overkoepelend orgaan van alle bewonerscommissies. Het BAR dient als gesprekspartner voor de directeur bestuurder over het beleid van Rentree.

Wat is het BAR

Het BAR is een zelfstandig adviesorgaan van Rentree-huurders. Deze leden zetten zich in voor de belangen van alle bewoners van Rentree. Het BAR heeft invloed op het beleid van Rentree door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Zes keer per jaar overlegt het BAR met Rentree. Het BAR houdt zich bezig met beleidsvraagstukken zoals de jaarlijkse huurverhoging.

Samenstelling BAR

Op dit moment bestaat het BAR uit zes leden:

Anika van Lente-Somer (Voorstad-West) 
Henk Kelder (Voorstad-Centrum)
Elly Schiphorst (Colmschate-Zuid)
Jopie Koster (Rivierenwijk)
Monique Kuiper (Noordenbergkwartier)​
Hetty Odenthal (Zandweerd)

Zelf actief worden

Vacature

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor het BAR die hun wijk willen vertegenwoordigen!

Wat is het BAR?

Het BAR is een zelfstandig adviesorgaan van Rentree-huurders. Deze leden zetten zich in voor de belangen van alle huurders van Rentree. Het BAR heeft invloed op het beleid van Rentree door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Zes keer per jaar overlegt het BAR met Rentree. Het BAR houdt zich bezig met beleidsvraagstukken zoals de jaarlijkse huurverhoging.

Het BAR zoekt nieuwe leden. Vooral de huurders van Rentree uit wijken die nog niet in het BAR zijn vertegenwoordigd, zijn welkom. Momenteel zijn de wijken De Hoven, Voorstad Oost en Colmschate - Vijfhoek nog niet vertegenwoordigt.

Bent u huurder in een wijk waar Rentree veel woningen verhuurt? En wilt u zich inzetten voor andere huurders door actief mee te praten over het beleid van Rentree? Word dan lid van het BAR. U kunt ook altijd even contact met ons opnemen voor meer informatie.


Het BAR is per mail bereikbaar: bar.deventer-at-live.nl.