Hetty Odenthal

Mijn naam is Hetty Odenthal. Ik heb niet altijd in Deventer gewoond. Ik ben geboren in IndonesiŽ en heb, nadat we in Nederland kwamen, op diverse plekken gewoond. Daardoor kan ik me gemakkelijk aanpassen aan een nieuwe situatie. Met mijn gezin heb ik met veel plezier jarenlang in Twello gewoond. Door mijn werk bij de Bibliotheek Deventer was ik al met de stad Deventer bekend en heb ik een groot netwerk opgebouwd.

Na mijn scheiding greep ik mijn kans en besloot in Deventer te gaan wonen. Aangezien ik goede herinneringen had aan Centraal Wonen in Haarlem besloot ik me in te schrijven voor Centraal Wonen Deventer. Tot mijn grote vreugde werd ik ruim anderhalf jaar geleden door de bewoners gekozen.

De visie van Centraal Wonen spreekt me erg aan. Het is een vorm van groepswonen waarbij de bewoners ervoor kiezen om een aantal voorzieningen met elkaar te delen en gezamenlijk verantwoordelijk te zijn voor de directe leefomgeving. Daarnaast wordt er bewust gestreefd naar goed wederzijds sociaal contact, verscheidenheid en onderlinge betrokkenheid. Ik voel me er enorm thuis.

Hoe ben je bij het BAR gekomen en waarom

Het bestuur van de vereniging Centraal Wonen Deventer vindt het belangrijk dat er vanuit de bewonersgroep een afvaardiging is in het BAR. Doordat ik al gewend ben verbindingen te leggen en sociaal voelend, heeft men mij gevraagd erover na te denken zitting te namen in het BAR. Daar stond ik voor open omdat het belangrijk is een goed contact te hebben met Rentree. Dit contact bereik je alleen als je als bewoner laat zien dat je actief wil bijdragen aan het woongenot in het Centraal Wonen Project en daarnaast natuurlijk in de wijk. Nadat ik eerst voorzichtig heb afgetast of ik zou passen in het BAR, ben ik sinds 1 januari 2019 officieel lid.

Hoe zet jij je in voor de huurders van Rentree?

Ik ga me eerst maar eens inwerken in het BAR. We doen het stapje voor stapje. Ik heb me aangemeld als secretaris zodat ik me snel de materie eigen kan maken. De thema’s die bij het BAR aan de orde komen probeer ik vervolgens te vertalen naar de mogelijkheden in de wijk. Ik vind het een mooie uitdaging.

Welke onderwerpen vind je belangrijk en waarom?

Het mooie van Centraal Wonen is dat je spullen met elkaar kunt delen. Het is veel efficiŽnter en goedkoper als je geen eigen tuinspullen hoeft te kopen en de wasmachine gezamenlijk gebruikt. Ook hergebruik vind ik belangrijk. Ik kom graag in kringloopwinkels.

Daarnaast ben ik er trots op dat we zonnepanelen op ons dak hebben, het scheelt mij heel veel aan energiekosten.

Ik ben blij dat Rentree duurzaamheid ook als speerpunt op haar agenda heeft staan. Ik volg met interesse de ontwikkelingen van het project Woon400. Dit heeft zeker raakvlakken met Centraal Wonen Deventer en de appartementen worden gasloos. Heel mooi.

Als BAR lid ben je ook lid van de bewonerscommissie in je wijk. Van welke bewonerscommissie ben je lid?

In Zandweerd is geen bewonerscommissie, wel een bewonersvereniging die voor haar buurtbewoners allerlei activiteiten organiseert. Ik heb me bij deze vereniging aangemeld als lid. In eerste instantie zou ik vanuit Centraal Wonen Deventer in het BAR zitting nemen, maar binnen het BAR waren we het erover eens dat ik ook de wijk Zandweerd zou moeten vertegenwoordigen.

Hoe zet jij je in voor de bewoners in je wijk?

Ik moet me natuurlijk nog bewijzen, maar ik vind het fijn als je een goed contact hebt met je buurtgenoten in je wijk. Een goed contact maakt dat je kan overleggen over bijvoorbeeld geluidshinder, overlast van afval voor de deur en voor te hard rijden door de straat.

Ik bedoel hiermee eigenlijk dat je doelen niet groots hoeven te zijn. Je kunt al heel veel bereiken door iedereen vriendelijk te groeten in de wijk en af en toe een praatje te maken.

Henk Kelder

Mijn naam is Henk Kelder. Ik woon al vanaf 1979 in Voorstad Centrum, met veel plezier. Sinds 1999 woon ik in het Smyrna appartementencomplex. Dit complex is na de sloop als nieuwbouw opgeleverd. Ik ben dus de eerste bewoner van het appartementencomplex.

Hoe ben je bij het BAR gekomen en waarom?

Ik ben al 35 jaar actief in bewonerscommissies en huurdersverenigingen. Samen met anderen heb ik het BAR opgericht. We wilden meer overleg met Rentree en als voorloper op veranderende wetgeving zijn we op dit idee gekomen. Het idee is destijds heel goed ontvangen door Rentree en ik ben nog steeds zeer tevreden over de samenwerking en de gang van zaken.

Hoe zet jij je in voor de huurders van Rentree?

Ik ben sinds 1983 voorzitter van de bewonerscommissie Voorstad – Centrum. In 1987 is†er een beheerplan opgesteld voor het sloop/nieuwbouw project. De sloop is uiteindelijk in 1997 begonnen. Als bewonerscommissie zijn we hier nauw bij†betrokken geweest. Onze buurt was de eerste sloop/nieuwbouw wijk in Nederland die het politiekeurmerk heeft gekregen. Het bordje staat naast de Smyrnaflat. Ik ben hier erg trots op. Als bewonerscommissie vonden we dit een hele grote genoegdoening. Iedereen was ook zeer tevreden met hoe het proces verlopen is. Van de oude bewoners is 85 procent teruggekeerd.

Welke onderwerpen vind je belangrijk en waarom?

Ik vind het belangrijk dat het een sociale buurt blijft. Door het huidige systeem (passend toewijzen/huren naar inkomen) vind ik het belangrijk dat er wel verscheidenheid in de wijken blijft. Ook vind ik het belangrijk dat het een schone buurt blijft. We zien dat er overal veel zwerfafval ligt en ik vind dat hier echt wat aan gebeuren moet. Door in gesprek te blijven met Rentree en de gemeente blijft het punt onder de aandacht.

Tot slot

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die zich in willen zetten voor de buurt, in de bewonerscommissie en voor het BAR. Mensen die interesse hebben kunnen altijd even contact opnemen. Ik ben bereikbaar via bar.deventer-at-live.nl.

Elly Schiphorst

Mijn naam is Elly Schiphorst en ik ben 66 jaar. Ik heb 2 zoons en ben trotse oma van 2 kleindochters. Ruim 62 jaar heb ik in de Rivierenwijk gewoond. In april 2016 ben ik verhuisd naar een seniorenwoning in Colmschate.

Sinds 1975 ben ik actief als vrijwilliger. Eerst in de Rivierenwijk en vanaf 2016 in Colmschate als coach van het allerdaagse. Deze coaches ondersteunen buurtgenoten bij allerlei allerdaagse dingen zoals ordenen van de administratie, structuur in het huishouden en vergroten van het sociale netwerk. In Colmschate ben ik als vrijwilliger ook actief voor Panel Buurt Veilig wijk 5. We zijn voor buurtbewoners aanspreekpunt voor vragen over veiligheid en overlast.

Hoe ben je bij het BAR gekomen en waarom?

Vanuit mijn rol als lid en voorzitter van de bewonerscommissie Rivierenwijk ben ik gevraagd zitting te nemen in het BAR.

Hoe zet jij je in voor de huurders van Rentree?

Als lid van de bewonerscommissie heb ik veel kunnen betekenen voor de leefbaarheid in de Rivierenwijk. Door lid te worden van de bewonerscommissie kon ik meedenken over onderwerpen en activiteiten die er voor zorgen dat de wijk een fijne en leefbare wijk is en blijft. Als lid van het BAR ben ik voor huurders beschikbaar voor vragen over hun woning, wijk of andere huurzaken.

In Colmschate is (nog) geen bewonerscommissie. Ik zou deze graag opzetten dus als er bewoners zijn die interesse hebben dan kunnen ze contact met mij opnemen. Per e-mail via kunzschiphorst-at-msn.com†of telefonisch via 06-23603358.

Welke onderwerpen vind je belangrijk en waarom?

Ik vind contact tussen buurtbewoners over leefbaarheid heel belangrijk. Een fijne en veilige woonomgeving creŽer je tenslotte samen. Met Rentree bespreekt het BAR jaarlijks terugkerende onderwerpen zoals het jaarplan en de huurverhoging. Het is mooi om als BAR lid namens de huurders over deze onderwerpen mee te praten.

Tot slot:

Wij zijn altijd op zoek naar mensen die zich in willen zetten voor de buurt, in de bewonerscommissie en voor het BAR. We zijn voor het BAR met name op zoek naar leden uit de Vijfhoek en de Worp. Mensen die interesse hebben kunnen altijd even contact opnemen. Het BAR is telefonisch bereikbaar op woensdag en donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Telefoonnummer 0570-672199. U kunt ook mailen naar bar.deventer-at-live.nl

Jopie Koster

Mijn naam is Jopie Koster. Ik woon al 58 jaar met veel plezier in de Rivierenwijk. Sindsdien heb ik veel veranderingen in de wijk meegemaakt. Ik zie nu nieuwe gezichten in de nieuwe woningen, daar ben ik blij mee. Het valt mij op dat er weinig mensen verhuizen. Veel mensen blijven hier wonen, dat is een goed teken, toch?

Hoe ben je bij het BAR gekomen en waarom?

Ik ben nu 2 jaar lid van het BAR. Je hoort wel eens opmerkingen en verhalen van buurtbewoners, waarvan ik dan denk; dat wil ik bespreken met Rentree.

Hoe zet jij je in voor de huurders van Rentree?

Ik wil er graag aan bijdragen dat mensen het plezier om hier te blijven wonen, houden.

Welke onderwerpen vind je belangrijk en waarom?

Op dit moment is zwerfvuil een ‘hot item’. Mensen gooien zomaar van alles in de achterpaden bijvoorbeeld. Moeders met de fiets of de kinderwagen kunnen er nauwelijks meer door. Ik vind het prettig dat ik daar goed met Nicolette (de woonmakelaar van Rentree) over kan praten. Samen komen we dan tot een oplossing.

Eerder hadden we een bewonerscommissie in dit deel van de Rivierenwijk. Daar was ik ook lid van. De bewonerscommissie is destijds gestopt. Maar een aantal bewoners had toch de behoefte om hun voelsprieten in de wijk (weer) uit te zetten. Samen met onder andere Hilda Ties en Barbara Hunting hebben we de bewonerscommissie weer nieuw leven ingeblazen, maar nu voor de hele Rivierenwijk. Hopelijk komen er nog meer enthousiaste bewoners bij!

Tot slot

Wij willen er zijn voor onze buurtbewoners! We hebben een kort lijntje naar Rentree. Samen met andere organisaties, die zich ook inzetten in de wijk, zoals Cambio, Raster, het wijkteam of Buurtveilig, kunnen we het verschil maken.†

Monique Kuiper

Ik ben Monique Kuiper geboren en getogen in Deventer. Ik woon in het Noordenbergkwartier en ben getrouwd met Hans. We hebben een zoon van 26 en een dochter van 24 jaar.

Hoe ben je bij het BAR gekomen, sinds wanneer, waarom?

Tijdens de oprichting van de bewonerscommissie Noordenbergkwartier ben ik in contact gekomen met BAR leden Arjo Bruggink en Henk Kelder. Zij zijn ook actief in de bewonerscommissie Rode Dorp en daar konden we veel van leren bij de oprichting van onze bewonerscommissie. Door Arjo en Henk ben ik enthousiast geworden voor het werk van het BAR.

Hoe zet jij je in voor de huurders van Rentree?

Als lid van het BAR ben ik voor huurders beschikbaar voor vragen over hun woning, wijk of andere huurzaken.

Welke onderwerpen vind je belangrijk en waarom?

Ik vind het belangrijk dat een woning goed wordt onderhouden, zowel door de huurder als door de verhuurder. Verder vind ik een prettige woonomgeving belangrijk en het op goede voet staan met je buren en buurtgenoten.

Je bent ook lid van Bewonerscommissie Noordenbergkwartier. Hoe zet jij je in voor bewoners in je wijk?

De bewonerscommissie Noordenbergkwartier is opgericht medio 2015 en bestaat uit Cees Sterkenburg (voorzitter), Hans Peters (penningmeester) en ik als bestuurslid. Door middel van een enquÍte hebben wij bewoners gevraagd naar de staat van hun woning en wat zij graag aangepast zouden willen in hun woning. Het vervangen van de keuken, badkamer en toilet was een grote wens van vele bewoners. We hebben daarom het onderhoud van de woningen bij Rentree onder de aandacht gebracht. In 2017 worden interieurvernieuwingen in combinatie met energetische verbeteringen uitgevoerd.

Kun je een voorbeeld geven van een activiteit of initiatief in de wijk waar jij als BC lid bij betrokken bent geweest?

Naar aanleiding van onze enquÍte en gesprekken met Rentree over het onderhoud van de huizen hebben we samen met Rentree een bewonersavond georganiseerd waarin Rentree hun plannen aan ons heeft laten zien. De avond was goed bezocht en werd door de bewoners zeer gewaardeerd.

Samen met de andere 2 bewonerscommissieleden en een buurtbewoner ben ik lid van het bewonersvertegenwoordiging project NBK. Idee is om een collectieve bewonersavond te organiseren om de bewoners te informeren over wat er te gebeuren staat en waarbij ook aandacht zal zijn voor energiebesparing.

Tot slot

We zijn op zoek naar leden voor de bewonerscommissie Noordenbergkwartier. Lijkt het je leuk je in te zetten voor onze wijk, meld je dan aan bij onze bewonerscommissie. Aanmelden kan per mail naar madelief66@live.nl

Anika van Lente

Mijn naam is Anika van Lente. Ik woon in het Rode Dorp en heb 2 zoons, Daniel en Sam.

Waar word je blij van?

Creativiteit, positiviteit, ontwikkeling/vooruitgang, nieuwe ideeŽn uitwerken en (de meeste) mensen. Ik word minder blij van negativiteit, bureaucratie, mensen die dingen beloven en (zonder het te vertellen) niet waar maken. O, ja, en praten ůver elkaar en niet mťt elkaar.

Hoe zet jij je in voor huurders van Rentree?

Ik ben al jaren actief als vrijwilliger. In het Rode Dorp ben ik ooit begonnen met een project ‘Gratis Geld Beurs’. Hierdoor kwam ik in contact met andere vrijwilligers en initiatieven. Op dit moment ben ik lid van de Bewonerscommissie Rode Dorp Driebergen, vertegenwoordiger in het BAR en ondersteun als coach van het Alledaagse (project van Raster - Deventer Maatjes) mensen met individuele hulpvragen die vaak te maken hebben met financiŽle zaken. Elke vrijdag ben ik samen met een aantal dames in het Enkhuis. Onder de noemer ‘Grip op de knip’ zijn wij er om alle vragen die met geld te maken hebben te beantwoorden. Eťn keer per maand hebben we een themaochtend. Bijvoorbeeld aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

Hoe ben je bij het BAR gekomen, sinds wanneer en vooral waarom?

Medio 2016 ben ik lid geworden van het BAR. Ik was toen net een jaar lid van de Bewonerscommissie Rode Dorp Driebergen. Waarom? Omdat ik het belangrijk vind dat wij als huurders gehoord worden maar ook dat er rekening gehouden wordt met belangen van zowel de huurder als de verhuurder. Je krijgt te maken met (veranderende) wetgeving en gaat met Rentree in gesprek over vraagstukken om samen tot een oplossing te komen.

Het speerpunt van mijn inzet in het BAR is communicatie en PR. Eerst wil (en moet) ik zelf begrijpen voordat ik in gesprek kan gaan en kan uitleggen (begrepen worden). Dat helpt bij onderwerpen als huurverhoging, overlast, onderhoud en reparatieverzoeken via Mijn Rentree.

Je bent ook lid van Bewonerscommissie Rode Dorp Driebergen. Hoe zet jij je in voor bewoners in je wijk?

Ik ben secretaris en daarom lid van het dagelijks bestuur van deze 10 leden tellende bewonerscommissie. Ik vind de zaken die wij bespreken interessant en relevant en het geeft mij het gevoel iets bij te dragen en er ook zelf iets aan over te houden.

De speerpunten van de bewonerscommissie voor de komende periode:

Werklustplein: † Na de grote aanpak van †de wijk zijn de andere pleinen al wel aangepakt, maar dit plein is er jammer genoeg een beetje bij in geschoten en heeft zeker een opknapbeurt nodig. Inmiddels is er mede door onze betrokkenheid een eerste plan bij de gemeente opgesteld, waarvoor nu de zienswijze voor inspraak open staat. Met andere woorden: er gebeurt iets! Er is een ontwikkeling!

Beheer- en onderhoud openbare ruimte in eigen beheer/bewonersparticipatie en budget overdracht: † In het Rode Dorp is een pilot gestart waarbij onder de bewonerscommissie het beheer van een deel van de openbare ruimte (speelpleinen) en het bijbehorende budget zijn ondergebracht.

Zwerfafval, ondergrondse containers: †Met name in Driebergen is sprake van veel zwerfvuil en aandachtspunten. De bewonerscommissie is in gesprek met alle betrokkenen (inclusief de beleidsmakers van de gemeente en de politiek verantwoordelijke).