Home |  Rentree Kennisbank |  Huren Reparatie en Onderhoud Verstopping

Als u lid bent van het rioolontstoppingsfonds, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van Rentree, telefonisch (0570) 678 300.

Via het menu wordt u doorverbonden met Instain.

Let op dat de afvoer vrij is van etensresten, haren en zeepresten. Dit voorkomt kosten voor u.

Is er sprake van een verstopte afvoer in het weekend of op feestdagen?

Wij komen alleen bij u aan als er een verstopte toiletafvoer is als er één toilet is in de woning. Heeft u een 2e toilet in de woning dan is er geen sprake van spoed.

Als er een verstopte afvoer is van de wastafel, fonteintje en/of keukenafvoer dan komen wij hier niet in de avonduren of in het weekend voor aan. U kunt dan tijdelijk gebruik maken van een andere afvoer of waterpunt.

Als u niet lid bent, dan zijn de reparatie en de kosten voor uw eigen rekening.

Het rioolontstoppingsfonds omvat het ontstoppen van toiletpotten, wastafels, gootstenen, afvoerpijpen, rioleringen en putten. Voor de volgende zaken bent u niet verzekerd via het fonds:

  • Verstoppingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld van deelnemer of huisgenoten
  • Ontstoppen van voorzieningen die eigendom zijn van de deelnemer en zonder toestemming van Rentree zijn aangebracht
  • Reparaties of vervangingen die het gevolg zijn van schade door vorst
  • Verstoppingen op plekken buiten de perceelgrond van de woning .

In het onderhoud ABC van Rentree ziet u wie verantwoordelijk is voor rioolontstoppingswerkzaamheden.

Maandelijks betaalt u een bedrag van € 1,00 aan het fonds. Uw lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Nieuwe huurders van Rentree die meteen lid worden van het rioolontstoppingsfonds betalen geen entreebedrag van € 25,00. Maandelijks betaalt u vervolgens samen met de huur een bedrag van € 1,00 aan het fonds. U bent dan een jaar lang lid van het fonds. Uw lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Uw deelname gaat in op de eerste dag van de opvolgende maand. Is er sprake van aanmelding bij schade, dan gaat het contract in op de eerste dag van de lopende maand. U betaalt dan een entreebedrag van € 25,00 en het maandelijkse bedrag van € 1,00. De verschuldigde bijdrage kan jaarlijks worden aangepast overeenkomstig met de verplichtingen zoals die zijn opgenomen in artikel 12, 13 en 14 van de Huurprijzenwet Woonruimte.

Opzeggen van uw lidmaatschap doet u schriftelijk en 30 dagen voordat het nieuwe lidmaatschapsjaar voor u ingaat. Wilt u door een tariefsverhoging uw deelname aan het fonds beëindigen, doet u dat dan schriftelijk en uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het bericht over de tariefsverhoging.

Ook Rentree kan uw lidmaatschap opzeggen. U ontvangt daarvan 30 dagen voordat uw lidmaatschap zal worden beëindigd schriftelijk bericht met de reden van de opzegging. U kunt daartegen schriftelijk in beroep gaan bij de Klachten Advies Commissie van Rentree.

Betaalt u uw bijdrage niet binnen 30 dagen na de vervaldag dan wordt u als deelnemer aan het fonds geschorst. De schorsing gaat in op de eerste dag van het tijdvak, waarover de bijdrage verschuldigd is. U kunt dan gedurende deze periode geen aanspraak maken op reparatie of vervanging op basis van het fonds.

U kunt hierover contact met ons opnemen (0570) 678 300. Wij maken een opdrachtbon voor Instain. Een medewerker komt bij u aan om de situatie te beoordelen.

Als uw afvoer verstopt is en u bent lid van het rioolontstoppingsfonds, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van Rentree, telefonisch (0570) 678 300.

Via het menu wordt u doorverbonden met Instain. 

Als u de verstopping zelf heeft veroorzaakt, dan moet u ook zelf een oplossing zoeken. In de bouwmarkt zijn hier vaak goede middelen en materialen voor te koop. U kunt ook zelf een ontstoppingsbedrijf benaderen. De kosten zijn voor eigen rekening.

Als uw afvoer verstopt is, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van Rentree, telefonisch (0570) 678 300.

Via het menu wordt u doorverbonden met Instain. 

Als uw dakgoot verstopt is en u bent lid van het rioolontstoppingsfonds, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van Rentree, telefonisch (0570) 678 300.

Via het bandje wordt u automatisch doorverbonden met Instain.  

Bent u lid van het rioolontstoppingsfonds dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0570) 678 300. U wordt dan via het menu doorgeschakeld naar Instain. 

Als u niet lid bent, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Bij schade door eigen toedoen zijn de kosten voor uw eigen rekening. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw inboedelverzekering.