Home |  Rentree Kennisbank |  Huren Huurverhoging Belastingdienst

Ja, dat mag. De nieuwe wet zegt dat inkomensgegevens uitgewisseld mogen worden.

Rentree vraagt alleen inkomensgegevens op als zij een extra inkomensafhankelijke huurverhoging wil doen. Sinds juli 2018 doen wij dit niet meer.

De Belastingdienst stuurt een brief aan alle huurders van wie wij inkomensgegevens hebben opgevraagd, een zogenaamde huishoudverklaring. Als Rentree een extra inkomensafhankelijke huurverhoging wil doorvoeren, dan zijn inkomensgegevens nodig. Deze gegevens heeft de belastingdienst.

De belastingdienst geeft Rentree per opgevraagd adres een huishoudverklaring.

In een huishoudverklaring staat :

  • in welke inkomenscategorie uw gezamenlijk gezinsinkomen valt en
  • met hoeveel personen dit inkomen is verdiend.

Het kan ook zijn dat u tot een uitzonderingscategorie hoort, zoals gepensioneerden. Dit kunt u nalezen op de website www.rijksoverheid.nl.

Bekijk hier de contact pagina voor: