Home |  Rentree Kennisbank |  Huren Meepraten Bewonerscommissies

Het BAR staat voor Bewoners Adviesorgaan van Rentree.

Het BAR is een zelfstandig adviesorgaan van Rentree-huurders. Deze leden zetten zich in voor de belangen van alle bewoners van Rentree, zowel huurders als kopers. Het BAR heeft invloed op het beleid van Rentree door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Zes keer per jaar overlegt het BAR met Rentree. Het BAR houdt zich bezig met beleidsvraagstukken zoals de jaarlijkse huurverhoging.

In het schema kunt u zien wat het BAR doet en wat de bewonerscommissie doet.

Om de belangen van de huurders nog beter te kunnen behartigen, wordt het BAR af en toe bijgestaan door een externe adviseur.

Op dit moment bestaat het BAR uit zes leden:

• Anika van Lente-Somer (Rode Dorp) 
• Henk Kelder (Voorstad)
• Elly Schiphorst (Colmschate-Zuid)
• Jopie Koster (Rivierenwijk)
• Monique Kuiper (Noordenbergkwartier)
• Jaap Terpstra (Zandweerd-Zuid) 

Het BAR zoekt nog nieuwe leden. Vooral de huurders van Rentree uit wijken die nog niet in het BAR zijn vertegenwoordigd, zijn welkom. Bent u huurder of woont u in een wijk waar Rentree veel woningen verhuurt? En wilt u zich inzetten voor andere huurders door actief mee te praten over het beleid van Rentree? Word dan lid van het BAR.

Het BAR is telefonisch bereikbaar op woensdag en donderdag tussen 09.00 en 12.00 uur, tel: (0570)  672 199. U kunt ook mailen: bar.deventer-at-live.nl.

Dit is afhankelijk van de bewonerscommissie en de reden van het bestaan.

Het initiatief hiervoor ligt ook bij de bewonerscommissie.

Het streven van Rentree is dat zij minimaal één maal per jaar een bijeenkomst met hun achterban organiseren.

Nee, de bewonerscommissie lost geen individuele problemen van een huurder op. Daarvoor kunt u bij ons terecht.

Er zijn een aantal voorwaarden. De leden van de bewonerscommissie hebben een huurovereenkomst met ons. Het merendeel van de medebewoners vinden het goed dat de bewonerscommissie hen gaat vertegenwoordigen.

Voor alle bewonerscommissies is een reglement opgesteld als basis voor erkenning en ondersteuning. Bewonerscommissies die met dit reglement werken, kunnen in aanmerking komen voor een financiële vergoeding voor bepaalde activiteiten.

De bewonerscommissie denkt actief mee over onderwerpen die gaan over uw woongebouw of de directe omgeving. Zoals onderhoud, leefbaarheid, schoonmaak en tuinonderhoud. Daarnaast kan een bewonerscommissie activiteiten organiseren, bijvoorbeeld rondom de burendag of een buurtfeest. Soms verzorgen zij een nieuwsbrief.

Een bewonerscommissie is een groep huurders van een wijk waarmee wij overleggen. Zij vertegenwoordigen huurders en komen op voor de algemene belangen van alle huurders in de wijk.

Bewonerscommissie Rivierenwijk deel 1: Jopie Koster retsok01-at-hotmail.com

Bewonerscommissie Sluiswijk: sluiswijk-at-gmail.com  

Bewonerscommissie Rode Dorp: Arjo Bruggink: bc.rodedorp-at-live.nl

Bewonerscommissie Voorstad Centrum: Henk Kelder hjkelder01-at-hotmail.com

Bewonerscommissie Noordenbergkwartier: Monique Kuiper madelief66-at-live.nl

Bewonerscommissie Driebergenbuurt: Angelique Michielsen bc.rodedorp-at-live.nl