Home |  Rentree Kennisbank |  Huren Gemeentelijke heffingen
  • Rioolrecht;
  • Afvalstofheffing;
  • Verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag

Gemeentebelastingen worden in Deventer opgelegd door GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn) www.gblt.nl

Als wij de rekening doorbelasten aan u dan kunt u geen kwijtschelding aanvragen. Heeft u als huurder een aanslag op uw naam gekregen, dan kunt u wel kwijtschelding aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op de site van GBLT www.gblt.nl/kwijtschelding.

Die kunt u aanvragen bij GBLT Gemeente en waterschapsbelastingen. Kijk op www.gblt.nl/kwijtschelding voor welke voorwaarden er gelden om in aanmerking te komen voor kwijtschelding.

Het rioolrecht, de afvalstoffenheffing en de verontreinigingsheffing worden rechtstreeks aan u door de Gemeente aan u gefactureerd. U kunt via de website van GBLT Gemeente- en waterschapsbelastingen www.gblt.nl kijken of u in aanmerking komt voor eventuele kwijtschelding. Dit kan bijvoorbeeld wanneer uw inkomen laag is.

Bekijk hier de contact pagina voor: