Home |  Rentree Kennisbank |  Huren Overlast Hennep

Hennep (wiet) kweken is verboden. Het brengt overlast en grote risico’s met zich mee. Rentree, gemeente, politie, openbaar ministerie, Belastingdienst, uitkeringsinstanties en het energiebedrijf pakken gezamenlijk hennepkwekerijen in huurwoningen aan.

Illegale hennepkwekerijen zorgen voor veel overlast, verloedering en gevaarlijke situaties en dragen bij aan een criminele sfeer in wijken. Samen met onze convenantpartners worden hennepkwekerijen actief en met harde hand aangepakt. Het is van groot belang dat hennepkwekerijen opgespoord en ontmanteld worden.

Overlast
Hennepkwekers tasten het leefklimaat in de woonwijken aan. Genoeg redenen om de hennepteelt stevig aan te pakken. Inwoners van Deventer kunnen hieraan meehelpen door overlast van een hennepkwekerij of het vermoeden van het bestaan ervan te melden bij de politie: 0900-8844 (lokaal tarief) of Meld misdaad anoniem: 0800-7000 (gratis).

Gevolgen
Wanneer de politie een hennepkwekerij ontmantelt in een huurwoning van Rentree, wordt Rentree hierover ingelicht. Vervolgens vraagt Rentree de huurder om de huurovereenkomst van de woning op te zeggen. Doet de huurder dat niet dan stapt Rentree naar de rechter om de huurovereenkomst te laten ontbinden.

Belt u de politie 0900 - 8844 of misdaad anoniem 0800 - 7000 als u dit vermoeden heeft. Ga niet zelf op onderzoek uit.

Bij drugshandel verwijzen wij naar de politie.

 

Als wij een hennepkwekerij ontdekken, vragen wij de huurder het huurcontract op te zeggen. Doet de bewoner dit niet? Dan vragen wij om beëindiging van de huurovereenkomst bij de rechter. De rechter wijst dit altijd toe. De kosten voor de rechtszaak en de schade aan de woning zijn voor rekening van de huurder. Hierna komt de huurder 3 jaar lang niet in aanmerking voor een andere woning.