Home |  Rentree Kennisbank |  Huren Huurcommissie

De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie voor het voorkomen, helpen oplossen en formeel beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders. Met het geven van goede voorlichting richt de Huurcommissie zich op het voorkómen van geschillen. Komen huurder en verhuurder er onderling zelf niet uit, dan biedt de Huurcommissie hulp met onpartijdige informatie. Mocht dat geen uitkomst bieden, dan kan de Huurcommissie door toetsing van het huurprijsgeschil aan de wet- en regelgeving een uitspraak doen die bindend is voor partijen.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website www.huurcommissie.nl

Bent u het niet eens bent met de huurprijs of het onderhoud van uw woning? Of bent u het niet eens met servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komen wij er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem. Als u een vraag / geschil indient bij de Huurcommissie, dan zijn daar kosten aan verbonden. De uitspraak van de Huurcommissie is bindend. Op de website van de Huurcommissie www.huurcommissie.nl vindt u alle informatie.

Bekijk hier de contact pagina voor: