Home |  Rentree Kennisbank |  Huren Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Deze wordt maandelijks als voorschot uitbetaald.  De huurtoeslag wordt berekend op basis van het actuele inkomen. Na afloop van het kalenderjaar bekijkt de belastingdienst uw werkelijke inkomen over dat jaar. Aan de hand daarvan wordt de definitieve huurtoeslag vastgesteld. Dan kan het gebeuren dat u nog geld krijgt of dat u moet terugbetalen.

Huurders moeten iedere wijziging van inkomen, leefsituatie en huurprijs zelf melden bij de belastingdienst. Dit kan leiden tot wijziging van de huurtoeslag.

Huurtoeslag vraagt u aan op de website Toeslagen van de Belastingdienst. www.toeslagen.nl U kunt ook gratis bellen met de Belastingtelefoon 0800 - 0543. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.​

Het recht op huurtoeslag hangt af van de hoogte van de huur, het inkomen en het vermogen. Het is een vereiste om een zelfstandige woonruimte te huren. Een eventuele toeslagpartner is ook van invloed op de mogelijkheid of u wel of geen recht heeft op huurtoeslag. Informatie vindt u op de website van de Belastingdienst. www.toeslagen.nl U kunt hier ook een proefberekening maken. U kunt voor advies ook bellen met de Belastingtelefoon: 0800 - 0543.

De huurtoeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst. U ontvangt het bedrag op uw eigen rekening.

Hoe hoog de grens is voor jongeren om huurtoeslag aan te vragen kunt u vinden op de site van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl.

Ja, u kunt hiervoor contact opnemen met de Belastingtelefoon: 0800 - 0543.

 

De nieuwe huurprijs kunt u doorgeven via de website Toeslagen van de Belastingdienst www.toeslagen.nl. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon 0800 - 0543. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.​

Zijn er wijzigingen in de samenstelling van uw gezin? Of verandert uw inkomen of dat van uw medebewoner? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door via de website Toeslagen van de belastingdienst www.toeslagen.nl. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon, 0800 - 0543. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.​

Ja, wij adviseren u om zelf meteen de nieuwe huurprijs per 1 juli aan de Belastingdienst door te geven. De toeslag wordt dan gelijk aangepast. Geeft u het niet door, dan verwerkt de Belastingdienst de nieuwe huurprijs pas in januari in het volgende jaar bij de definitieve berekening van de huurtoeslag.

Ja, de volgende bepaalde servicekosten moet u bij de kale huurprijs optellen. Het gaat om de maandelijkse kosten van:

  • Elektriciteitskosten (voor de lift, de verlichting en bijvoorbeeld de ventilatie- en alarminstallaties voor gemeenschappelijke ruimten),
  • Schoonmaakkosten van de lift en andere gemeenschappelijke ruimten. (Het gaat alleen om de schoonmaakkosten van ruimten die u gemeenschappelijk met bewoners van de andere woningen in het wooncomplex gebruikt. De ruimten mogen geen onderdeel zijn van een zelfstandige woning. Dus bijvoorbeeld wel: het schoonmaken van de gezamenlijke lift, galerij en trappenhuis en een recreatieruimte. Maar niet: een gezamenlijke keuken, woonkamer, wasruimte of toilet bij aangewezen onzelfstandige woonruimten en woningen in een 'centraal-wonen'-complex.)
  • Kosten voor de diensten van een huismeester (het gaat om de diensten die de huismeester voor u uitvoert). De kosten ervan kunnen natuurlijk allleen worden opgevoerd als er ook echt een huismeester is.
  • Kapitaal- en onderhoudskosten voor dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten (het gaat om de kosten van onroerende voorzieningen en het groot onderhoud eraan). Dus niet de inventaris, het schoonmaken en dergelijke.

Voor alle rubrieken geldt dat u maximaal € 12,00 bij de kale huurprijs mag optellen, ook als u een hoger bedrag betaalt.

Bekijk hier de contact pagina voor: