Home |  Rentree Kennisbank |  Huren Huurverhoging

Dit is afhankelijk van het soort woning dat u huurt, bijvoorbeeld sociale huur of vrije sector (geliberaliseerd).

De huurverhoging voor uw woning krijgt u per brief toegestuurd op 30 april.

Van de wet mag de huurverhoging voor sociale huurwoningen maximaal 4,1% zijn. Voor de vrije sector geldt geen maximum.

Rentree geeft aan sociale huurwoningen een huurverhoging tussen de 0% en 2,6% en aan vrije sector woningen een huurverhoging van 2,6%. De gemiddelde huurverhoging bij Rentree is vastgesteld op 1,6%.

 

De huurverhoging van de sociale huurcontracten ligt tussen 0% en 2,6% (percentage 2019), afhankelijk van het verschil tussen de huidige kale huurprijs en de streefhuur voor de woning. De gemiddelde huurverhoging bij Rentree is vastgesteld op 1,6%.

Ieder jaar verhogen wij de huur op 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid.

Ieder jaar informeren wij u per brief voor 1 mei over de jaarlijkse huurverhoging.

Ja, u kunt gewoon in uw woning blijven wonen. Een hoger inkomen heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u wilt verhuizen gelden de regels van het Passend Toewijzen ook voor u.

Ontvangt u nu al huurtoeslag, dan blijft u dit ook houden na de huurverhoging.

Vraagt u nu voor het eerst huurtoeslag aan dan moet de huurprijs wel lager zijn dan € 720,42.

Rentree geeft de nieuwe subsidiabele huurprijs door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past de huurtoeslag niet direct aan. Dit gebeurt pas in januari 2020. Wilt u de nieuwe huurtoeslag eerder ontvangen dan moet u de nieuwe huurprijs zelf aan de Belastingdienst doorgeven via www.toeslagen.nl.

Wij adviseren u om eind januari 2020 uw gegevens bij de Belastingdienst te controleren. Zo weet u zeker dat u het goede bedrag aan huurtoeslag ontvangt.

U kunt alleen bezwaar maken als de huurverhoging hoger is dan de maximaal toegestane huurverhoging van de wet. Voor 2019 is dat een huurverhoging van meer dan 4,1%.

Bezwaarschrift

Heeft u uw bank opdracht gegeven om de huur maandelijks aan Rentree te betalen? Vergeet dan niet het nieuwe bedrag van de bruto huurprijs voor 1 juli 2019 aan uw bank door te geven.

Als u Rentree toestemming heeft gegeven de huur af te schrijven, dan wordt het huurbedrag automatisch aangepast.

Betaalt u nog niet automatisch? Geef Rentree dan nu toestemming om de huur automatisch elke maand af te laten schrijven. U betaalt dan altijd op tijd het goede bedrag. U geeft Rentree toestemming door het invullen van een machtigingsformulier. Neem hiervoor contact op met het Klant Contact Centrum.

 

Als u geen bezwaar heeft gemaakt bij ons en de huurverhoging niet betaalt dan sturen wij u een herinnering om de nieuwe huur te betalen. Misschien bent u vergeten om de huurverhoging te betalen. Betaalt u ook na de herinnering de huurverhoging niet, dan ontvangt u voor 1 oktober een aangetekende herinnering van het voorstel tot huurverhoging. U heeft daarna tot 1 november de tijd om zelf nog een bezwaar tegen de huurverhoging op te sturen naar de Huurcommissie.

LET OP : U kunt na 1 juli geen bezwaar meer maken bij ons!

De overheid bepaalt ieder jaar de maximale huurverhogingspercentages. Aan de hand van de inflatie (prijsstijging) plus een vaste opslag worden de percentages vastgesteld. Welk percentage in uw situatie geldt, hangt af van het soort woning dat u huurt bijvoorbeeld sociale huur of vrije sector (geliberaliseerd).

Op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging vindt u meer informatie over dit onderwerp.

De huur kan verhoogd worden als wij verbeteringen aanbrengen in uw woning. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het plaatsen van dubbel glas, een CV of door isolatie van de woning. Vaak levert zo'n verbetering een energiebesparing op. De verbetering wordt pas uitgevoerd, nadat u toestemming heeft gegeven voor de huurverhoging.

 

U kunt deze opvragen via Mijn Rentree www.rentree.nu/mijnrentree of mailen naar info-at-rentree.nu of bellen via (0570) 678 300. Wij sturen u dan een kopie van de brief toe.

De verhuurdersheffing is een heffing die zich richt op verhuurders van huurwoningen in de sociale sector. Hiermee worden huurwoningen bedoeld waarvan de huur lager is dan de grens voor de huurtoeslag (voor 2019: € 720,42). De heffing wordt berekend over de waarde van sociale huurwoningen. De opbrengst van de heffing gaat naar de overheid en komt in de staatskas.

Bekijk hier de contact pagina voor: