Home |  Rentree Kennisbank |  Huren Klachtenregeling

De klachtenregeling geldt voor huurders, medehuurders, vertegenwoordigers van huurorganisaties en voor iedereen die hinder heeft van (mede)huurders van Rentree.

Uw klacht moet u schriftelijk indienen bij Rentree. Dit kan via het huurdersloket Mijn Rentree www.rentree.nu/mijnrentree, of via het klachtenformulier. Deze kunt u per mail sturen naar info-at-rentree.nu of per post naar Postbus 5, 7400 AA te Deventer.

Bent u niet tevreden met de manier waarop de klacht is afgehandeld of met de oplossing die is voorgesteld? U kunt dan terecht bij de Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek (KLAC). U kunt dit klachtenformulier KLAC downloaden of afhalen bij ons kantoor. Het formulier kunt u sturen naar klac.stedendriehoek-at-gmail.com of per post naar : Postbus 68, 7250 AB Vorden.

De KLAC is een onafhankelijke commissie die is opgericht door Rentree en Woonbedrijf Ieder1.

U moet de klacht eerst indienen bij Rentree via het klachtenformulier. Vervolgens wordt er samen met u naar een passende oplossing gezocht. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u uw klacht indienen met behulp van het klachtenformulier KLAC. Dit formulier stuurt u vervolgens naar de klachtenadviescommissie klac.stedendriehoek-at-gmail.com of per post naar : Postbus 68, 7250 AB Vorden.

Klachten over de huurprijs of servicekosten behandelt de Huurcommissie of de kantonrechter. Klachten die al bij een andere instantie in behandeling zijn, kunnen niet worden ingediend.

Een klacht kunt u alleen schriftelijk indienen via het klachtenformulier. Deze kunt u sturen t.a.v. het Klant Contact Centrum (KCC) van Rentree. Uw klacht wordt in behandeling genomen door de verantwoordelijke leidinggevende. Binnen een week, na ontvangst van uw
klachtenbrief, wordt u uitgenodigd voor een gesprek waarin u uw klacht kunt
toelichten. Binnen drie weken na dit gesprek ontvangt u van ons schriftelijk
antwoord. Daarin staat de beslissing van Rentree, onderbouwd met argumenten.
 

U bent het niet eens met de beslissing

Afspraken die tijdens de behandeling van de klacht worden gemaakt, worden schriftelijk vastgelegd. Bent u het niet eens met de beslissing en wilt u daar bezwaar tegen maken, dien uw bezwaar dan schriftelijk in t.a.v. de directeurbestuurder van Rentree. Misschien wordt u gevraagd het bezwaar
mondeling toe te lichten. Binnen drie weken na ontvangst van uw bezwaar ontvangt u de onderbouwde beslissing van de directeurbestuurder.

Als u het niet eens bent met de beslissing van de directeurbestuurder
van Rentree, verwijzen wij u door naar de Klachtencommissie Woningcorporaties Stedendriehoek (KLAC), de Huurcommissie of de rechter.


 

 

De klachtenadviescommissie neemt uw klacht in behandeling. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging. Als de KLAC uw klacht niet in behandeling neemt dan krijgt u binnen 2 weken schriftelijk bericht. Als de KLAC uw klacht wel in behandeling neemt dan krijgt u een uitnodiging voor een vergadering. Tijdens deze vergadering kunt u uw klacht toelichten. Binnen 4 weken na de vergadering stuurt de KLAC een schriftelijk advies naar Rentree. Binnen 5 werkdagen neemt de directie een beslissing. In de regel wordt het advies van de commissie door de directie overgenomen. Als er een zwaarwegende reden is, dan kan de directie van het advies afwijken. Binnen 6 weken na behandeling van de klacht, stuurt Rentree u schriftelijk bericht over het besluit. Tevens ontvangt u een kopie van het verslag van de hoorzitting en het advies van de KLAC. U kunt dit nalezen in de folder.

Bekijk hier de contact pagina voor: