Home |  Rentree Kennisbank |  Huren Medehuurder

Om medehuurder te kunnen worden, gelden een aantal voorwaarden:

 • U voert een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
 • Uw huisgenoot woont minimaal 2 jaar met u samen.
 • De financiële situatie van uw huisgenoot is toereikend om de huur te kunnen betalen.
 • Het verzoek wordt niet gedaan om iemand heel snel de positie van huurder te geven, waarmee misbruik van de regeling wordt gemaakt.
 • De aanvrager van medehuurderschap veroorzaakt geen overlast.

U moet het verzoek schriftelijk bij ons indienen via dit formulier. Bij die aanvraag hebben we de volgende stukken nodig:

 • Een kopie identiteitsbewijs van de hoofdhuurder en de aanvrager van het medehuurderschap
 • Een uittreksel Basis Registratie Personen bij de Gemeente met het woonverleden
 • Als bewijs van een gemeenschappelijke huishouding liefst meerdere bewijsstukken zoals een kopie van een gemeenschappelijke bankrekening op het woonadres of een gezamenlijke inboedelverzekering op het woonadres of een kopie van een samenlevingscontract of andere bewijsstukken waaruit blijkt dat u meer dan twee jaar gezamenlijk voor het huishouden zorgt
 • Een Inkomensverklaring van de aanvrager van het medehuurderschap. Dit formulier kan de aanvrager opvragen bij de Belastingdienst.

Als we uw aanvraag met aanvullende stukken hebben ontvangen, ontvangt u schriftelijk van ons bericht.

Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen volgens het huurrecht geen medehuurder worden.

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Bij vertrek van de huurder wordt de medehuurder automatisch de huurder. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerde partnerschap is gesloten na het ingaan van de huurovereenkomst.

Voorwaarden voor het medehuurderschap

Andere huisgenoten, zoals partners die samenwonen maar niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, zijn niet automatisch medehuurder. U kunt medehuurder worden door bij Rentree een schriftelijk verzoek in te dienen.

Om medehuurder te kunnen worden, gelden een aantal voorwaarden:

 • U voert een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
 • Uw huisgenoot woont minimaal 2 jaar met u samen.
 • De financiële situatie van uw huisgenoot is toereikend om de huur te kunnen betalen.
 • Het verzoek wordt niet gedaan om iemand heel snel de positie van huurder te geven, waarmee misbruik van de regeling wordt gemaakt.
 • De aanvrager van medehuurderschap veroorzaakt geen overlast.

Medehuurders zijn, net als huurders, aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen uit het huurcontract. Voorbeelden zijn het betalen van de huur, het doen van kleine reparaties of het vergoeden van schade aan de woning en het voorkomen van overlast.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap en staat u beide bij de gemeente ingeschreven op het adres van de huurovereenkomst? Dan bent u automatisch medehuurder. Wij willen hier graag van op de hoogte worden gebracht. Dit kan per mail via info-at-rentree.nu of telefonisch via (0570) 678 300.

Dat kan als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente Deventer ingeschreven staat op het adres. U moet een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren. U betaalt de kosten voor uw huishouden gezamenlijk. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen. Voldoet u aan deze eisen, dan kunt u Rentree vragen om u als medebewoner te registreren.

Volgens de Europese Wetgeving is een aanvraag voor medehuurderschap geen nieuwe verhuring. Om die reden mag het verzamelinkomen van beide huurders hoger zijn dan de wettelijke grens van het Passend toewijzen.

Als u minimaal 2 jaar samenwoont en bij de gemeente ingeschreven staat op het adres. U deelt de kosten van de huishouding en u wilt in de toekomst blijven samenwonen. U kunt dit aantonen met documenten, bijvoorbeeld een samenlevingscontract, gezamenlijke rekeningen of verzekeringen.

Met een familielid is er geen sprake van een duurzame gemeenschappelijke  huishouding.

Bij een duurzame gemeenschappelijke huishouding is er de intentie om in de toekomst met elkaar te blijven samenwonen.

Als een huisgenoot niet de status heeft gekregen van medehuurder of medecontractant, dan eindigt de huur bij het vertrek van de huidige contractant.

Nee, wanneer u medebewoner of huisgenoot bent, maar geen medehuurder, dan kunt u tot 6 maanden na het overlijden van de huurder de rechter vragen om u als huurder van de woonruimte aan te wijzen.

De rechter kan dit verzoek om één van de volgende redenen afwijzen:

 • U kunt niet aantonen dat de woning uw hoofdverblijf is en dat u met de overleden huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding had.
 • U kunt de huur niet betalen gezien uw financiële situatie.