Home |  Rentree Kennisbank |  Huren Onderverhuur

Het doorverhuren van de woning aan anderen noemen we onderverhuur. Dit is niet toegestaan en kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst. Wel kan er een verzoek tot tijdelijke onderverhuur bij ons aangevraagd worden. Hiervoor kunt u mogelijk toestemming krijgen voor maximaal 1 jaar.

Nee, de onderhuurder wordt geen huurder van de woning. Wij passen de huurovereenkomst niet aan, u blijft huurder. U blijft ook verantwoordelijk voor alle plichten uit de huurovereenkomst. Dit betekent dat u zelf de huur aan ons overmaakt. Met de onderhuurder maakt u afspraken over bijvoorbeeld de betalingen. U mag geen winstoogmerk hebben, de huur moet redelijk zijn en zeker niet hoger dan u aan ons betaalt. Ook de kosten voor de nutsvoorzieningen moeten redelijk zijn.

U kunt dit schriftelijk of per e-mail aanvragen info-at-rentree.nu. De volgende gegevens hebben wij van u nodig:

 • uw adres
 • de periode van onderhuur (max. 1 jaar)
  • Aantonen dmv een officieel document van de werkgever of school
 • naam en geboortedatum van onderhuurder
 • uw contactgegevens
 • kopie van identiteitsbewijs van de onderhuurder

Tijdelijke onderverhuur kan van invloed zijn op de huurtoeslag. U mag absoluut geen winst maken op onderverhuur. De huurprijs moet redelijk zijn.

Dit noemen we tijdelijke onderverhuur. Als u zelf voor een langere periode weg bent dan kunt u hiervoor bij ons een schriftelijk verzoek indienen. U mag ons ook een e-mail sturen info-at-rentree.nu met de volgende gegevens:

 • uw adres
 • de periode van onderhuur (max. 1 jaar)
  • Aantonen dmv een officieel document van de werkgever of school
 • naam en geboortedatum van onderhuurder
 • uw contactgegevens
 • kopie van identiteitsbewijs van de onderhuurder

Ja, dat verzoek kunt u aan ons voorleggen. We spreken onderverhuur met u af voor een bepaalde periode. Wil de onderhuurder de woning eerder verlaten? Dan mag u voor de periode die nog loopt een andere onderhuurder voorstellen. U heeft hiervoor wel onze toestemming nodig.

Dat mag als u een aantoonbare reden heeft. Denk aan studie, werk of familieomstandigheden. De onderverhuur mag maximaal 1 jaar duren. Ook mag er geen sprake zijn van huurschuld of overlast. De onderhuurder kan geen aanspraak maken op het hoofdhuurderschap. U blijft aansprakelijk voor de huurbetaling en verantwoordelijk voor de woning.

De tijdelijke onderverhuur eindigt aan het einde van de afgesproken periode.

Nee, dat kan niet. Aan het einde van de periode (waarvoor u aan ons schriftelijk toestemming heeft gevraagd) verlaat de onderhuurder de woning. Ook als u besluit om zelf te vertrekken. Het is de verantwoordelijkheid van de onderhuurder om zelf te zorgen voor andere woonruimte.

Ja, dat kan invloed hebben op de huurtoeslag. Neem voor advies contact op met de Belastingdienst 0800 - 0543 of kijk op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl. Houd uw Burgerservicenummer bij de hand. Dit nummer staat op uw paspoort, loonstrook en rijbewijs.​

Nee, de tijdelijke onderhuurder kan geen huurtoeslag krijgen. De tijdelijk onderhuurder moet zich inschrijven op het adres. Ook moet u dit melden bij de Belastingdienst. Tijdelijke onderhuur kan invloed hebben op de huurtoeslag van de hoofdhuurder.

Ja, u moet zich inschrijven op dat adres bij de gemeente Deventer. De belastingdienst moet door de hoofdhuurder geïnformeerd worden. De inwoning kan van invloed zijn op de huurtoeslag, kijk dit na op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl.

Onderverhuur kan ertoe leiden dat wij uw huurovereenkomst ontbinden. Daarnaast krijgt u een boete. Dat onderverhuur verboden is, kunt u lezen in artikel 6.6 van onze Algemene huurvoorwaarden.

Dan doen wij niets. Wij bemiddelen niet. Het is uw verantwoordelijkheid deze problemen zelf op te lossen. Als de onderhuurder overlast veroorzaakt, spreken wij u daar op aan. U kunt de onderhuurder erop aanspreken of de onderhuur beëindigen.

Dan zegt u de huur op, met een opzegtermijn van 1 maand. U informeert zelf de onderhuurder. Hij of zij mag niet in de woning blijven wonen.

Dat kunt u zelf doen. U blijft verantwoordelijk voor de woning en de huurbetaling. Kies dus zorgvuldig uw onderhuurder. U moet hiervoor altijd een verzoek om onder te verhuren bij ons indienen.

Bekijk hier de contact pagina voor: