Home |  Rentree Kennisbank |  Huren Woonkeus Passend toewijzen

Als u op zoek bent naar een woning, dan komt u niet in aanmerking voor elke huurwoning.

Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meerderjarige meeverhuizende personen. Kinderen niet meegerekend. Dit noemen wij het verzamelinkomen.

We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, dus ook kinderen.

Een ongeboren kind/zwangerschap, telt niet mee.

Dit samen bepaald op welke woningen u kunt reageren. Op de website van Woonkeus Stedendriehoek vindt u meer informatie over het passend toewijzen www.woonkeus-stedendriehoek.nl/informatie/passend-toewijzen/.

Sinds 1 januari 2016 zijn wij wettelijk verplicht om woningen passend toe te wijzen. Dat betekent dat wij al onze sociale huurwoningen moeten verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat volgens de wet 'past' bij de huurprijs. Zo voorkomen we dat mensen met de laagste inkomens in te dure huurwoningen gaan wonen.

Wij kunnen op basis van uw huidige inkomen een passendheidstoets maken. U moet een schriftelijk verzoek hiervoor bij ons indienen. Dit geldt dan ook voor uw evt. partner.

Wij kunnen op basis van uw huidige inkomen een passendheidstoets maken. U moet een schriftelijk verzoek hiervoor bij ons indienen.

Op uw inschrijving vermeld u bij het inkomen ; 13 x uw huidige inkomen x 1,0175 ( indexering 2017 naar 2018)

Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Thuiswonende kinderen tellen wel mee bij de bepaling van de huishoudgrootte. Aan het begrip “kind” is geen leefdtijdscriterium verbonden dus ook het inkomen van meerderjarige kinderen ouder dan 18 jaar telt niet mee voor de norm Passend toewijzen.
 

Nee, studiefinanciering wordt niet gezien als inkomen.

Wij kunnen op basis van het huidige inkomen van beide personen een passendheidstoets maken. We gaan dan toetsen met het huidige inkomen van beide personen.

Onze sociale huurwoningen zijn bestemd voor de doelgroep.

Het is niet toegestaan om een koopwoning én een sociale huurwoning te hebben.

Is er een achterblijvende partner? Of kunt u ons de koopakte overleggen? Dan kijken wij samen met u naar de mogelijkheden.

Een huurder moet zijn hoofdverblijf in de huurwoning hebben. Ook moet hij bij de Gemeente op dit adres ingeschreven staan.

Voor u verandert er niets. Passend toewijzen geldt alleen voor nieuwe verhuringen. Gaat u op zoek naar een andere woning? Dan krijgt u te maken met passend toewijzen. De regels voor het passend toewijzen vindt u op de site van Woonkeus Stedendriehoek www.woonkeus-stedendriehoek.nl.

Als u in de toekomst pensioen gaat ontvangen mogen wij dit niet gaan toepassen bij het opmaken van een inkomenstoets.

Er wordt bij het passend toewijzen niet gekeken naar wat u in de toekomst aan inkomen gaat ontvangen (ondanks dat dit vrijwel een zeker bedrag is).

Als u al pensioen ontvangt dan kunt u eventueel aangeven bij ons dat uw inkomen lager is dan weergegeven op de inkomensverklaring. Dit is op eigen initiatief.

 

Bij de huishoudgrootte vult u in het aantal personen dat gaat verhuizen. Dat betekent welk(e) kind(eren) met u mee gaan verhuizen. Dit ligt vastgelegd in het ouderschapsplan. Deze moet u ook overhandigen bij het accepteren van een woning.

Bekijk hier de contact pagina voor: