Home |  Rentree Kennisbank |  Huren Servicekosten en Stookkosten Servicekosten

U betaalt maandelijks een voorschot voor servicekosten. In de huurovereenkomst ziet u de servicekosten onder leveringen en diensten. Jaarlijks rekenen wij met u af op basis van de werkelijke kosten. Betaalde u teveel voorschot? Dan krijgt u geld terug.

U ontvangt de afrekening ieder jaar voor 1 juli. U krijgt de afrekening voor de periode dat u in de woning woonde in het voorgaande jaar.

De servicekosten over het voorgaande jaar rekenen wij voor 1 juli van het nieuwe jaar met u af. Op uw nieuwe adres krijgt u de afrekening van de servicekosten van uw vorige woning.

Nee, u ziet op de jaarlijkse afrekening de afrekenperiode. Als de huurovereenkomst eindigt, stopt de betalingsverplichting. De kosten worden tot deze dag in rekening gebracht.

U staat onder toezicht van een Bewindvoerder of heeft een budgetcoach, die uw financiële zaken beheert. De uitbetaling gaat naar het rekeningnummer van de desbetreffende instantie.

Wij maken kosten voor het opstellen, boeken en betalen van facturen en afrekeningen. 5% over de werkelijke kosten berekenen wij aan u door.

Wij ontvangen van onze leveranciers één keer per jaar de jaarafrekening. Die rekeningen zijn de basis voor de afrekening van uw servicekosten. De nieuwe voorschotten berekenen wij op basis van nieuwe prijzen die onze leveranciers aan ons doorgeven.

Ja, dat kan. Als er een voorstel tot uitbreiding/wijziging van het servicepakket met een bepaalde dienst door uw verhuurder wordt gedaan. Dit moet de verhuurder schriftelijk aan iedere huurder doen, inclusief het erbij behorende kostenplaatje voor de huurder.

Als 70% of meer van de huurders hiermee akkoord gaat, bent u (ook al bent u niet
akkoord gegaan met die wijziging) daaraan gebonden.

Een huurder die niet akkoord is gegaan kan echter binnen 8 weken nadat de verhuurder heeft medegedeeld dat 70% wel akkoord is gegaan, naar de rechter stappen om te vragen of die wijziging redelijk is.

Voor de verdeling van de servicekosten volgen we het beleid servicekosten van de Huurcommissie. Informatie vindt u op de website van de Huurcommissie www.huurcommissie.nl.

Stroomverbruik dat u via de servicekosten betaalt, is voor het verbruik in de algemene ruimtes. Bijvoorbeeld de verlichting van het trappenhuis, galerijen, bergingen en het stroomverbruik van de liften.

Dalen of stijgen de servicekosten voor uw woning of het gebouw waarin u woont? Dan passen wij het voorschotbedrag 1 keer per jaar aan. Het nieuwe voorschotbedrag vermelden wij in de brief over de jaarlijkse huurverhoging. Deze ontvangt u voor 1 mei. Wordt na 1 mei het voorschotbedrag aangepast krijgt u hierover een aparte brief.

Voorbeelden van servicekosten zijn: stroom/elektra voor algemene ruimtes en lift, schoonmaakkosten en groenonderhoud.

De servicekosten van leegstaande woningen betaalt Rentree.

Maandelijks betaalt u een voorschot op de servicekosten. Jaarlijks stelt Rentree een afrekening op van de werkelijke kosten en de door u betaalde voorschotten. Het kan nodig zijn uw voorschotbedrag per 1 juli (of een latere datum) aan te passen, bijvoorbeeld als u moet bijbetalen. Dit ziet u terug op de huurspecificatie per 1 juli (of een latere datum). 

Dat staat in de huurovereenkomst. Woont u al langer in de woning? Kijk dan in de brief "Jaarlijkse huurverhoging'. Die ontvangt u ieder jaar voor 1 mei.

De voorschotbedragen voor de servicekosten worden éénmaal per jaar aangepast op 1 juli. U wordt hierover geïnformeerd in de brief van de jaarlijkse huurverhoging. Deze ontvangt u ieder jaar voor 1 mei van ons. De verandering van het voorschotbedrag, en daarmee de huurprijs, geldt dan per 1 juli.

Wordt het voorschotbedrag na 1 juli aangepast krijgt u hierover een aparte brief.

Bekijk hier de contact pagina voor: