Home |  Rentree Kennisbank |  Reparatie en Onderhoud Veranderingen

Wij vervangen keukens, badkamers en/of toiletten tijdens planmatig onderhoud. Alleen als de technische staat erg slecht is, vervangen wij soms eerder. Bent u van mening dat dit het geval is? Neemt u dan contact met ons op. Een medewerker van bouwbedrijf Salverda komt bij u aan om de staat te beoordelen.

Onze nieuwbouwwoningen leveren wij altijd op met een standaardkeuken. Wilt u een andere keuken plaatsen? Dan heeft u toestemming van ons nodig. Kijk op onze website www.rentree.nu voor de voorwaarden.

ZAV staat voor 'Zelf Aangebrachte Verandering''. U hebt de vrijheid om uw huurhuis in te richten naar uw eigen wens en smaak. Lees voordat u start met het aanbrengen van een verandering eerst onze informatie en voorwaarden door.

Let op: dit overzicht is verouderd. Binnenkort kunt u hier een nieuwe versie vinden. Neem contact op met de woonmakelaar om uw wensen te bespreken.

Voor bepaalde veranderingen heeft u vooraf toestemming nodig. Wilt u weten welke? Op de lijst Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV-overzicht) staan alle veranderingen waar u toestemming voor nodig heeft. Het aanvragen van toestemming moet altijd schriftelijk. Binnen 3 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. Hierin staat hoe uw aanvraag wordt behandeld.

U mag als huurder van Rentree naar eigen wens uw huurwoning aanpassen. Uw wensen kunnen uiteenlopen van het aanbrengen van sierpleister tot het verbouwen van de badkamer. Rentree heeft spelregels voor het klussen in huis en het aanbrengen van veranderingen aan uw huurwoning. Lees de regels goed door voordat u aan een klus in huis begint. Daarin staat ook hoe u de huurwoning moet achterlaten bij vertrek naar een andere woning.

Voordat u een kattenluik aanbrengt willen wij u adviseren om een schriftelijk verzoek hiervoor bij ons in te dienen. Rentree heeft regels voor het aanbrengen van een verandering in uw woning.

 

De spelregels zijn :

  • Veranderingen voert u  met deugdelijke materialen en op een juiste wijze uit.
  • Veranderingen voldoen aan de eisen van de gemeentelijke bouwverordening, nutsbedrijven, brandweer en die van Rentree. 
  • Alle kosten en risico's die voortkomen uit de aanpassing van de woning zijn voor uw rekening.
  • De aangebrachte veranderingen wordt door u goed onderhouden.
  • U hebt een inboedelverzekering met huurdersbelang. Controleer of uw huurdersbelang hoog genoeg is voor alle aanpassingen. (Huurdersbelang geldt voor zaken die u zelf hebt aangepast in uw huurwoning).

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de verandering die u heeft aangebracht. Een verandering die niet goed is onderhouden moet bij verhuizing worden verwijderd. Ook als u toestemming heeft gekregen om de verandering aan te brengen. Wij vragen u de woning in goede staat op te leveren. De kosten voor de verandering zijn voor uw rekening. Rentree geeft geen vergoeding voor zelf aangebrachte veranderingen.

Zodra u de huur heeft opgezegd, plannen wij een afspraak voor een voorinspectie. Bij deze inspectie geven wij aan welke veranderingen u mag laten zitten en welke u moet verwijderen. In sommige gevallen kunt u met de nieuwe huurder afspraken maken over overname. Meer informatie staat in de folder "Hoe laat ik de woning achter bij vertrek".

Een sleutelkluisje wordt vaak door de thuiszorgorganisatie geplaatst. Het mag geplaatst worden in een houten kozijn. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen.

Woont u in een appartementencomplexen of heeft uw woning kunststof kozijnen? Dan willen wij graag dat uw het verzoek om een sleutelkluisje te plaatsen eerst bij ons indient.

De woonmakelaar in uw wijk zal u laten weten of wij wel of géén toestemming verlenen.

Het is een vereiste om hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen. Geven wij hiervoor toestemming dan komt de aanschaf en het plaatsen volledig voor uw eigen rekening.

Het is een vereiste om een aanvraag voor het aanbrengen van de verandering schriftelijk bij ons in te dienen. De aanvraag wordt beoordeeld door de woonmakelaar. U ontvangt van ons een schriftelijke reactie.

 

Om te voorkomen dat er geluidshinder ontstaat bij omwonenden willen wij u vragen om een geschikte ondervloer aan te brengen.

U kunt het beste kiezen voor een ondervloer met minimaal 10 DB isolerende waarden om geluidsoverlast aan buren te voorkomen.