Home |  Rentree Kennisbank |  Reparatie en Onderhoud

Energetische verbetering betreft vooral het isoleren van woningen. Dit heeft tot doel de woonlasten te verlagen. Via een huurverhoging ter grote van een beperkt deel van de verwachte besparing betaald de huurder mee aan deze verbetering.

Soms worden er meerdere werkzaamheden uitgevoerd aan een woning. Als we deze werkzaamheden kunnen bundelen en tegelijkertijd uit kunnen voeren, spreken we van groot onderhoud.

Alleen bij een energetische verbetering ontvangt u een huurverhoging ter grote van een beperkt deel van de verwachte besparing.

Een energetische verbetering heeft tot doel de woonlasten te verlagen.

Energetische verbetering betreft vooral het isoleren van woningen.

 

 

Grote aanpak is het samenvoegen van energetische verbetering (veelal isolatie), interieurvernieuwing (vervangen van keuken en/of douche en toilet) en planmatig onderhoud (bijvoorbeeld onderhoud aan gevels of dak).

Bij interieurvernieuwing wordt de keuken en/of douche en toilet vervangen. Vooraf komt onze medewerker langs om te beoordelen of deze vervanging noodzakelijk is.

Planmatig onderhoud is niet erg ingrijpend, u heeft er meestal maar één of een paar dagen last van. Meestal gaat het om buitenschilderwerk of het vervangen van dakgoten of de CV ketel.

In het overzicht onderhoud en verbeteringen kunt u per wijk zien welk onderhoud wij per jaar uitvoeren.

In bijgevoegd overzicht kunt u het onderhouds ABC vinden. Hierin staat welke reparaties door Rentree worden uitgevoerd,  welke onder het servicefonds vallen en welke voor u zelf zijn.

Om te bepalen of uw huis onderhoud of een verbetering nodig heeft, kan het zijn dat onze medewerker langskomt om uw huis of dat van de buren te bekijken. U kunt onze medewerker gerust vragen naar zijn legitimatiebewijs. Deze kan hij altijd tonen. Voor alle duidelijkheid een bezoek betekent niet dat er binnen een bepaalde tijd onderhoud of verbetering wordt uitgevoerd. Ook vervangen we geen onderdelen aan de woning die u niet mooi vindt. We kijken alleen naar de technische kwaliteit en of er gebreken aan de woning zijn.

Persoonlijk bericht
Wanneer we zeker weten dat uw woning onderhoud of verbetering krijgt wordt u van te voren persoonlijk geïnformeerd.

Onlangs heeft er een inventarisatie plaats gevonden op ons gehele bezit. Hier is een planning uit gekomen wanneer en wat wordt aangepakt. Wilt u weten of er werkzaamheden zijn ingepland voor uw woning? Klikt u dan op dit overzicht onderhoud.

Wij vervangen badkamer, toilet en/of keuken op basis van een vooraf opgemaakte planning. U vindt dit op het overzicht onderhoud en verbeteringen.

Als er gebreken zijn dan kunt u deze melden via Mijn Rentree www.rentree.nu/mijnrentree of ons bellen (0570) 678 300.

Dat ligt aan de afspraken die Rentree heeft gemaakt met de aannemer en de installateur. Deze zijn afhankelijk van de gebruikte bouwonderdelen die toegepast zijn de woning.

De woning wordt bij nieuwbouw eenmalig opgeleverd met straatwerk. Daarna gaat de tuin over van huurder op huurder en voert Rentree geen onderhoud meer uit aan het straatwerk.

Bent u lid van het servicefonds dan kunt u een reparatieverzoek indienen via Mijn Rentree www.rentree.nu/mijnrentree. U kunt zelf een datum en tijdstip kiezen waarop de monteur langskomt. Of telefonisch tussen 10.00 - 12.00 uur op telefoonnummer (0570) 678 300.

Als u niet lid bent, dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Wij plaatsen geen extra trapleuningen.

Als een bestaande trapleuning loshangt kunnen wij deze voor u vastzetten.

U mag zelf eventueel wel een extra trapleuning plaatsen of laten plaatsen. De kosten zijn voor uw eigen rekening.

Is het medisch noodzakelijk om een extra trapleuning te plaatsen? Neemt u dan contact op met de Gemeente om een aanvraag in te dienen bij de afdeling WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning, telefonisch 14 0570.

 https://www.deventer.nl/wmo-voorzieningen 

 

Als uw afvoer verstopt is en u neemt deel aan het rioolontstoppingsfonds, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) van Rentree, telefonisch (0570) 678 300.

Als u een etagewoning huurt, bent u hier automatisch lid van. Als u geen lid bent van het rioolontstoppingsfonds, dan kunt u zich hiervoor aanmelden via Mijn Rentree www.rentree.nu/mijnrentree. U kunt ook zelf voor eigen rekening een rioolontstoppingsbedrijf inschakelen.

Het rioolontstoppingsfonds omvat het ontstoppen van toiletpotten, wastafels, gootstenen, afvoerpijpen, rioleringen en putten.

Voor de volgende zaken bent u niet verzekerd via het fonds:

  • Verstoppingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld van deelnemer of huisgenoten
  • Ontstoppen van voorzieningen die eigendom zijn van de deelnemer en zonder toestemming van Rentree zijn aangebracht
  • Reparaties of vervangingen die het gevolg zijn van schade door vorst
  • Verstoppingen op plekken buiten de perceelgrond van de woning .

In het onderhoud ABC van Rentree ziet u wie verantwoordelijk is voor rioolontstoppings-werkzaamheden.

Lidmaatschap
Nieuwe huurders van Rentree die meteen lid worden van het rioolontstoppingsfonds betalen geen entreebedrag van € 25,00. Maandelijks betaalt u vervolgens samen met de huur een bedrag van € 1,00 aan het fonds. U bent dan een jaar lang lid van het fonds. Uw lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Uw deelname gaat in op de eerste dag van de opvolgende maand. Is er sprake van aanmelding bij schade, dan gaat het contract in op de eerste dag van de lopende maand. U betaalt dan een entreebedrag van € 25,00 en het maandelijkse bedrag van € 1,00. De verschuldigde bijdrage kan jaarlijks worden aangepast overeenkomstig met de verplichtingen zoals die zijn opgenomen in artikel 12, 13 en 14 van de Huurprijzenwet Woonruimte.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van uw lidmaatschap doet u schriftelijk en 30 dagen voordat het nieuwe lidmaatschapsjaar voor u ingaat. Wilt u door een tariefsverhoging uw deelname aan het fonds beëindigen, doet u dat dan schriftelijk en uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het bericht over de tariefsverhoging.

Ook Rentree kan uw lidmaatschap opzeggen. U ontvangt daarvan 30 dagen voordat uw lidmaatschap zal worden beëindigd schriftelijk bericht met de reden van de opzegging. U kunt daartegen schriftelijk in beroep gaan bij de Klachten Advies Commissie van Rentree.

Betaalt u uw bijdrage niet binnen dertig dagen na de vervaldag dan wordt u als deelnemer aan het fonds geschorst. De schorsing gaat in op de eerste dag van het tijdvak, waarover de bijdrage verschuldigd is. U kunt dan gedurende deze periode geen aanspraak maken op reparatie of vervanging op basis van het fonds.

Het servicefonds van Rentree neemt u voor € 7,00 per maand een aantal onderhoudszorgen en kosten uit handen. Onderhoud dat normaal voor uw rekening en afhandeling komt, zoals een lekkende kraan, een loshangend scharnier of een kapotte deurbel.

Deelname aan het servicefonds is vrijwillig.

Nieuwe huurders van Rentree kunnen meteen lid worden van het servicefonds. Bent u nog geen lid dan kunt u lid worden op de eerste dag van de volgende maand. Dit kan gemakkelijk via Mijn Rentree www.rentree.nu/mijnrentree. U krijgt bericht vanaf welke datum uw lidmaatschap ingaat. Wilt u iets laten repareren voor het lidmaatschap ingaat, dan is dat voor uw eigen rekening.

In het onderhoud ABC van Rentree vindt u een overzicht van de onderhoudswerkzaamheden en wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is.