Home |  Rentree Kennisbank |  Huren Verhuizen

Als u de huur opzegt, dan maakt Rentree een afspraak met u voor een eerste inspectie van de woning. Tijdens deze voorinspectie vertelt de woonmakelaar hoe de woning opgeleverd moet worden. Meer informatie vindt u het boekje vertrekkende huurders en in de opleveringseisen. Ook kijkt hij/zij welke voorzieningen u eventueel moet verwijderen en welke u ter overname kunt aanbieden aan de nieuwe huurder. Alle afspraken worden genoteerd en ondertekend. U ontvangt hiervan een kopie.

Na de voorinspectie publiceren wij de woning zo snel mogelijk op de website van Woonkeus Stedendriehoek. Helaas lukt het niet altijd om op tijd een nieuwe huurder te vinden. Wij laten de kandidaat contact met u opnemen zodat u afspraken kunt maken voor een bezichtiging en eventuele overname van spullen. Soms verhuren wij de woning aan iemand uit een bijzondere doelgroep, bijvoorbeeld iemand uit een instelling of een vluchteling.

Tot aan de eindinspectie kunt u eventueel spullen ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. De overname legt u vast op het overnameformulier. Dit formulier ontvangt u bij de bevestiging van de huuropzegging.  Één gedeelte van het formulier geeft u af aan de woonmakelaar bij de eindinspectie/sleutelinname. De kosten voor de overnames verrekent u onderling met de nieuwe huurder. Wij bemoeien ons daar niet mee. Worden de spullen niet overgenomen? Verwijdert u deze dan voor de eindinspectie volgens de afspraken die u heeft gemaakt met de woonmakelaar. Wordt uw woning verkocht of gesloopt? Dan is overname meestal niet mogelijk. De woonmakelaar zal dit bij de voorinspectie met u bespreken.

Wanneer de nieuwe huurder zaken (bijvoorbeeld vloerbedekking) van u overneemt, beschrijft u deze op het overnameformulier. U ontvangt dit overnameformulier bij de bevestiging van uw huuropzegging. Zowel de nieuwe huurder als uzelf ondertekent het formulier. Eén exemplaar van het formulier geeft u aan de nieuwe bewoner, één exemplaar geeft u tijdens de eindinspectie aan de woonmakelaar en het derde exemplaar houdt u zelf. U kunt een volgende huurder niet verplichten om spullen over te nemen.

Wanneer er op het moment van eindinspectie geen nieuwe huurder bekend is, kunt u met de woonmakelaar een regeling treffen voor de eventuele overname van goederen en/of veranderingen in de woning. Deze regeling dient uiterlijk op de laatste huurdag aanwezig te zijn. Rentree doet haar uiterste best om zo snel mogelijk een nieuwe huurder te vinden. Accepteert de nieuwe huurder de goederen en/of veranderingen niet, dan krijgt u de mogelijkheid deze alsnog binnen 3 werkdagen te verwijderen en/of te herstellen.

Wat er allemaal komt kijken bij een huuropzegging hebben wij voor u op een rij gezet. U leest de informatie in de folders "Zo laat u de woning achter bij vertrek" en in de Opleveringseisen.

Vergeet niet de verhuizing door te geven aan de gemeente en aan de Belastingdienst als u huurtoeslag ontvangt.

U kunt uw meterstanden online doorgeven aan uw water- en energieleveranciers. U kunt hiervoor ook formulieren aanvragen. Regel dit enkele weken vóór uw verhuizing en bewaar de meterstanden totdat alles is afgerond. De woonmakelaar neemt de meterstanden op bij de eindinspectie.

Stuur de post 'retour afzender'. Streep het adres door en vermeld op de envelop 'retour afzender'. Een postzegel is niet nodig. In verband met de privacy geven wij het nieuwe adres van de vertrokken huurder niet door.

Ja, dat is mogelijk. U mag deze ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder. Mocht de nieuwe huurder deze zaken niet overnemen dan moet u deze alsnog binnen 3 werkdagen verwijderen.

De pas moet u in de woning achterlaten voor de nieuwe bewoner.

Blijkt bij de eindinspectie dat u de afspraken, die u bij de voorinspectie heeft gemaakt, niet bent nagekomen? Dan maken wij deze punten alsnog in orde op uw kosten. Deze kosten worden vermeld op uw eindafrekening. Meer informatie leest u in de folder "Zo laat u de woning achter bij vertrek".

 

Binnen vier weken na uw vertrek uit de woning ontvangt u de eindafrekening. Deze bestaat uit twee onderdelen:

  • Huur: Rentree berekent of u nog huur terugkrijgt of dat u nog huur moet betalen.
  • Schade: de kosten die Rentree eventueel heeft gemaakt voor het in goede staat brengen van de woning.

Als u voor de woning servicekosten en/of stookkosten betaalt, krijgt u de afrekening(en) hiervan vaak pas in het volgende jaar. Servicekosten en stookkosten rekent Rentree namelijk één keer per jaar af. Als u bijvoorbeeld in februari verhuist, krijgt u pas in het jaar daarop de afrekening van de servicekosten.

Ja, binnen 5 dagen na de verhuisdatum moet u uw nieuwe adres doorgeven. Dit doet u bij de gemeente Deventer. U kunt dit ook regelen via de website van de gemeente www.deventer.nl. U wordt dan ingeschreven in de basisadministratie van de gemeente (BasisRegistratie Personen). U wordt dan automatisch uitgeschreven van uw vorige adres.

Wij zetten voor u op een rij waar u aan moet denken:

  • Regel de stopzetting van uw gas en licht met één telefoontje naar uw energieleverancier. Informeer tijdig bij uw leverancier naar de opzegtermijn
  • Geef de eindstanden van uw water, uiterlijk 14 dagen voor uw verhuizing, door via www.vitens.nl. U kunt uw meterstand ook telefonisch doorgeven via 0900 0650 (lokaal tarief), maandag t/m vrijdag, 8.00 - 17.00 uur
  • Zorg dat alle afvalcontainers, -emmers en milieuboxen tijdens de eindinspectie leeg zijn
  • Meld uw verhuizing bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente.
  • Maakt u gebruik van huurtoeslag? Neemt u dan contact op met de Belastingdienst, telefoon 0800 05 43 of via internet www.toeslagen.nl
  • Regel uw adreswijzigingen met TNT Post via het internet www.tntpost.nl. U kunt eventueel gebruik maken van de TNT Post-verhuisservice. Maak een lijst van alle personen en instanties die u een adreswijziging gaat zenden
  • Denk aan het oversluiten of beëindigen van uw woonverzekeringen.
Bekijk hier de contact pagina voor: