Home |  Rentree Kennisbank |  Huren Energie Warmtewet

De Warmtewet is bedoeld voor huurders die in een appartementencomplex wonen waarbij gebruik gemaakt wordt van een bepaalde vorm van gemeenschappelijke verwarming. Dit kan blokverwarming of stadsverwarming zijn.

Vanaf 1 januari 2014 moet Rentree als leverancier van gemeenschappelijke warmte voldoen aan de zogenaamde Warmtewet. Als u aangesloten bent op gemeenschappelijke verwarming heeft u namelijk niet de mogelijkheid om zelf te kiezen welke leverancier u wilt hebben. U bent afhankelijk van degene die u warmte levert. De Warmtewet is er om te voorkomen dat u teveel betaalt of dat u tegen slechte voorwaarden warmte geleverd krijgt. Alle leveranciers van warmte zijn verplicht zich aan deze wet te houden.

Als uw woning blokverwarming heeft, kunt u uw warmteleverancier niet zelf kiezen. U kunt dus ook niet veranderen van leverancier. Bijvoorbeeld als u niet tevreden bent over de prijs of service. U krijgt daarom bescherming van de Rijksoverheid. In de Warmtewet staat aan welke eisen een leverancier bij levering van warmte moet voldoen. En dat er een maximumprijs is voor de levering van warmte.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt de maximumprijs jaarlijks vast, volgens het 'Niet Meer Dan Anders' (NMDA) principe. Daardoor is verwarming van een woning door blokverwarming (gemiddeld) niet duurder dan verwarming van een woning door een individuele cv-ketel. Zo bent u dankzij de Warmtewet dus zeker van warmtelevering, een goede service én een eerlijke prijs.

Nee, dan heeft u geen blokverwarming en geldt de Warmtewet dus niet voor u.

U heeft bij een storing van de collectieve installatie in twee gevallen recht op een vergoeding:
1. als u 4 uur of langer geen warm water krijgt;
2. als u 4 uur of langer geen warmte krijgt in de periode oktober tot mei én het buiten kouder is dan 15 graden.


Dit geldt alleen voor storingen in de collectieve installatie: de blokverwarming. Dus niet als er alleen bij u een storing is, bijvoorbeeld door een lekkage in uw woning, of als het aangekondigde werkzaamheden betreft. De minimum termijn om werkzaamheden aan te kondigen is 3 dagen voor aanvang van de werkzaamheden.

Rentree controleert na de storing of u recht heeft op een vergoeding. Is dat zo? Dan betaalt Rentree die uit aan alle bewoners van uw wooncomplex. Dus ook als u niet zelf de storing heeft gemeld, maar een medebewoner.

De vergoeding bedraagt € 35,00 als de storing minimaal 4 uur en maximaal 8 uur heeft geduurd. Duurt de storing langer dan 8 uur? Dan komt er € 20,00 per 4 uur storing bij. De hoogte van de vergoeding is vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt. Is er een storing aan uw collectieve verwarmingsinstallatie? Dan controleert Rentree of u recht heeft op een vergoeding. Rentree betaalt deze dan uit aan alle bewoners van het wooncomplex. Dus ook als u niet zelf de storing heeft gemeld.

Uw verbruik wordt vanaf 1 januari 2015 per gigajoule (GJ) afgerekend, in plaats van per kubieke meter (m3). Eén gigajoule is ongeveer 30 tot 40 kubieke meter gas. Op grond van de Warmtewet wordt een maximumtarief vastgesteld door de ACM voor:

  • Een vast deel. Dit tarief is voor alle woningen hetzelfde. Het maximale tarief voor het vaste deel in 2015 is € 281,78.
  • Een variabel deel. Dit is het tarief per gigajoule (GJ) voor uw warmteverbruik. Het tarief per GJ in 2015 is € 22,64.
  • Een meettarief. Kosten voor de meting van het warmteverbruik: in het geval dat een meter is geïnstalleerd voor het meten van het individuele verbruik. Als er geen meter is geïnstalleerd die het individuele verbruik meet, maar gebruik wordt gemaakt van warmtekostenverdelers, dan mag Rentree daar kosten voor in rekening brengen. Het maximum meettarief is € 24,78 in 2015. Ten behoeve van de uitvoering van de kostenverdeelsystematiek mogen de redelijke kosten in rekening gebracht worden.

Rentree moet een leveringsovereenkomst met de huurder afsluiten. De leveringsovereenkomst tussen huurders van woningen met stadsverwarming of blokverwarming en Rentree bestaat al en is vastgelegd in de huurovereenkomst. Deze huurders hebben aanvullende huurvoorwaarden ontvangen. Met nieuwe huurders wordt een aparte leveringsovereenkomst afgesloten met bijbehorende Algemene Voorwaarden.

Bij Rentree worden de wettelijke maximale tarieven in acht genomen. Wij brengen nooit meer dan het maximum in rekening. Bij het opstellen van de afrekening geeft Rentree kortingen op de maximum tarieven tot het punt waar er geen winst of verlies wordt gemaakt.

De maximum tarieven voor 2018 zijn :

o Warmtelevering: € 24,05 per gigajoule (GJ);
o Vaste kosten: € 309,52 per woning;
o Meettarief: € 25,36 per jaar.

De maximum tarieven voor 2017 zijn:
o Warmtelevering: € 22,69 per gigajoule (GJ);
o Vaste kosten: € 299,13 per woning;
o Meettarief: € 25,02 per jaar.
 

Binnen 6 maanden na afloop van de afrekenperiode verstuurt Rentree de afrekening. Voor de woningen die worden afgerekend van 1 september tot en met 31 augustus blijft gelden dat de afrekening vóór eind februari van het daaropvolgende jaar verstuurd moet zijn. Voor de woningen die afgerekend worden van 1 januari tot en met 31 december dient de afrekening vóór eind juni van het daaropvolgende jaar verstuurd te zijn.

Uw voorschotbedrag blijft voorlopig hetzelfde. De Warmtewet verandert namelijk niet het voorschot. Op basis van de afrekening 2017 kan blijken dat dit bedrag te hoog of te laag is. Dan kunnen we het voorschot aanpassen.

Bent u het niet eens met de nota die u heeft ontvangen? Dan kunt u bij Rentree schriftelijk een klacht indienen. Komen we er samen niet uit? Dan kunt u de geschillencommissie inschakelen.

Voor  meer informatie verwijzen wij naar het overzicht Veel gestelde vragen en antwoorden. Consuwijzer is het consumentenloket van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Klik hier voor meer informatie.