Home |  Rentree Kennisbank |  Huren Woningaanbieding

U en -indien van toepassing- uw partner moet(en) beide een inkomensverkaring (meest recente, via Belastingdienst) aanleveren. Een aanslag voldoet niet voor onze accountant.

Ook moeten u en -indien van toepassing- uw partner kopieën inleveren van de laatste 3 loonstroken en/of uitkeringsspecificaties.

Let op! Bij een weekloon moet u 12 specificaties aanleveren.

 

Is uw verzamelinkomen gewijzigd sinds 2017 of in de loop van 2018?

U kunt ons verzoeken om te rekenen met uw recente inkomensgegevens. Dit verzoek moet u schriftelijk indienen en aanleveren bij de acceptatie documenten. Als u dit indient moet u er rekening mee houden dat dit geldt voor zowel u als voor uw partner. Het initiatief ligt bij u zelf.

Een werkgeversverklaring is niet voldoende!

Bent u ZZP-er (zelfstandige zonder personeel)? Als u geen inkomensverklaring kunt overhandigen dan vragen wij u om een door de boekhouder of accountant opgesteld stuk (winst/verliesrekening) aan te leveren.

Heeft u een partner die geen ZZP-er is? Dan moet hij/zij wel een inkomensverklaring (meest recente, via Belastingdienst) aanleveren.

Het beleid van Rentree is dat onze sociale huurwoningen bestemd zijn voor de sociale doelgroep. Het erbij houden van een koopwoning naast een huurwoning is niet toegestaan.

Staat u woning nog te koop of is er een achterblijvende partner? Dan kijken wij samen met u naar de mogelijkheden.

U moet (beiden) een inkomensverklaring (meest recente, via Belastingdienst) aanleveren waaruit blijkt dat er geen inkomen was. Op de inkomensverklaring komt dan € 0,00 te staan.

Daarnaast levert u bij ons een schriftelijke verklaring in waarin u vermeld dat u geen inkomen heeft  op dit moment en het afgelopen jaar heeft gehad.

Na de sluitingsdatum ontvangt de eerste kandidaat van ons een voorlopige  aanbieding via mail of per post.

Bij een groepsbezichtiging nodigen wij meerdere kandidaten uit.

Wij informeren u in de brief over de bezichtiging en de reactietermijn.

Weigert een kandidaat de woning of wijzen wij de woning toch niet toe (bijvoorbeeld bij huurachterstand of overlast), dan benaderen wij de volgende kandidaat.

Ja, u moet alleen wel zorgen dat u binnen de reactietermijn reageert.

Gemeente Deventer verplicht Rentree om jaarlijks een vastgesteld aantal huurwoningen beschikbaar te stellen voor bijzondere doelgroepen (taakstelling). Het gaat dan om cliënten uit bijvoorbeeld een zorginstelling of om asielzoekers met een verblijfsdocument/vergunning.

Het uittreksel kunt u tegen betaling ophalen of opvragen bij de Gemeente waar u op dit moment staat ingeschreven. Het uittreksel wat u bij ons aanlevert mag niet ouder zijn dan 1 maand.

Wij raden u aan om het uittreksel BRP op te halen bij de Gemeente, omdat dit sneller gaat. Als u het uittreksel BRP digitaal opvraagt duurt het vaak 3 tot 5 werkdagen voordat u deze ontvangt.

Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats? En heeft u geen postadres? Dan is het niet mogelijk om een nieuw legitimatiebewijs aan te vragen.

U kunt zich melden bij de Gemeente of bij de crisisopvang om de aanvraag voor een postadres op te starten.

Wij gaan verder met de toewijzing aan een volgende kandidaat als de reactietermijn is verstreken en u acceptatie stukken niet volledig bij ons heeft aangeleverd.

Nee, het intakegesprek is bedoeld als een kennismakingsgesprek met één van onze woonmakelaars en/of medewerkers van de huurincasso.

Een intakegesprek kan ook zijn om u te informeren over de buurt / buren of wijk.

Een zorgpartij huurt een woning van Rentree t.b.v. cliënt  via begeleid wonen. De cliënt wordt begeleid naar zelfstandig wonen, wanneer dit lukt neemt de cliënt het huurcontract over (zogenaamde omklapwoning).

Bekijk hier de contact pagina voor: