Home |  Rentree Kennisbank |  Huren Woningruil

Voor het ruilen dient u zelf een ruilpartner te zoeken. Hiervoor kunt u o.a. kijken op de website www.woningruil.nl.

Voordat u op zoek gaat naar een partner, vragen wij u eerst contact op te nemen met Rentree om te informeren of uw woning ook daadwerkelijk voor woningruil in aanmerking komt.

Bij woningruil wordt de huurprijs van de huidige woning van Rentree mogelijk aangepast voor de nieuwe huurder. Uw ruilpartner (nieuwe huurder bij Rentree) moet wel passen binnen de regels van het Passend Toewijzen (zie regels op de website van Woonkeus Stedendriehoek www.woonkeus-stedendriehoek.nl.

Wanneer u een geschikte woningruil partner heeft gevonden, doet u allebei een aanvraag voor woningruil. Voor het ruilen van een huurwoning dient u eerst schriftelijk toestemming te vragen aan de eigenaar (verhuurder) via een formulier dat beide ruilpartners moeten invullen. Het aanvraagformulier vindt u hier of kunt u ophalen op ons kantoor.

U levert het aanvraagformulier voor woningruil met de benodigde gegevens in bij de verhuurder van de woning naar keuze. De ruilpartner (nieuwe huurder bij Rentree) levert het formulier met de benodigde gegevens in bij Rentree. De aanvraag wordt in behandeling genomen om te toetsen of de woningruil aan de voorwaarden voldoet. Er zijn een aantal regels van toepassing. Het kan zijn dat wij nog een intake gesprek inplannen.

Naast het aanvraagformulier woningruil levert u kopieën van de volgende gegevens aan:

 • Recente inkomensverklaring ( deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst of via DigiD)
 • 3 recente loonstroken/ uitkeringsspecificaties
 • Geldig legitimatiebewijs (laten zien)
 • Kopie bankpas
 • Verhuurdersverklaring voor elke woning waar u de afgelopen 3 jaar heeft gewoond (ingevuld en ondertekend door de verhuurder)
 • Indien u de woning korter bewoond dan 3 jaar een uittreksel BRP (Basis Registratie Personen) met woonverleden
 • Indien er sprake is van bewindvoering:
  • schriftelijke toestemming van de bewindvoerder om te verhuizen 
  • beschikking

Bij de beoordeling van de aanvraag kijkt Rentree naar de volgende zaken:

- Woningruil is mogelijk na een huurperiode van 1 jaar bij Rentree.

- De woningruil wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar.

- Past de woningruil voor beide partijen binnen het woonruimteverdelingbeleid?

          Hierbij wordt gelet op:

 • Het woningtype (een student kan niet ruilen met een seniorenwoning)
 • De relatie tussen huurprijs en inkomen (regels Passend Toewijzen)
 • Er geen sprake is van huurachterstand of overlast
 • Het beleid van Rentree voor de woning

- Zijn er bij de voorgestelde huurder problemen te verwachten wat betreft huurbetaling, gebruik van de woning of woongedrag?

- LET OP: bij woningruil wordt de huurprijs mogelijk aangepast voor de nieuwe huurder van Rentree. Check daarom altijd eerst wat de nieuwe huurprijs zal worden. Neem hiervoor contact op met ons Klant Contact Centrum.

U heeft een huurovereenkomst voor minimaal 1 jaar. Na 1 jaar kunt u de huur opzeggen.

Nee, een woningruil is niet van invloed op de inschrijfduur.

Bij woningruil passen wij de huur van de woning aan. De huurprijs voor de nieuwe huurder kan dus anders zijn dan de huur die u betaalt.

Als nieuwe huurder moet u rekening houden met de volgende zaken. De sleuteloverdracht wordt onderling geregeld. De roerende zaken die niet van Rentree zijn worden automatisch overgenomen door de nieuwe huurder. Indien de vertrekkende huurder Zelf Aangebrachte Veranderingen in de woning heeft zitten, worden deze automatisch overgenomen door de nieuwe huurder. De nieuwe huurder is verantwoordelijk voor de overnames en eventuele gebreken die hieruit voortvloeien. Bij vertrek van de nieuwe huurder uit de woning van Rentree (na minimaal 1 jaar) is hij/zij verantwoordelijk voor het verwijderen van de overnames en Zelf Aangebrachte Veranderingen, indien een volgende huurder deze niet wenst over te nemen.

De woningruil gaat pas in als beide ruilpartners en beide verhuurders van de woningen akkoord gaan met alle voorwaarden van de woningruil. Pas dan kan de huur officieel opgezegd worden en in overleg de ingangsdatum worden vastgesteld.

De huurovereenkomst gaat in op de 1ste dag van de maand.

Bekijk hier de contact pagina voor: