Home |  Rentree Kennisbank |  Huren Woonfraude

Wanneer de hoofdhuurder niet zijn hoofdverblijf heeft in het gehuurde is er sprake van woonfraude. Rentree doet hier altijd onderzoek naar en zal de woning terug eisen. Dit zal eerst in overleg met de hoofdhuurder gebeuren, wanneer dit niet lukt start Rentree een juridische procedure.

Huurders kunnen een aanvraag indienen voor tijdelijke en/of gedeeltelijke onderverhuur. Rentree geeft na een onderzoek schriftelijke toestemming of zal het weigeren. Wanneer Rentree toestemming geeft, zal er een aantal voorwaarden gesteld worden. Een voorbeeld daarvan is het vaststellen van de duur van de onderhuur. Ook bij onderhuur geldt dat de hoofdhuurder wel zijn hoofdverblijf heeft in het gehuurde.

Wanneer een huurder het gehuurde leeg laat staan is er ook sprake van woonfraude. Rentree eist dan dat de hoofdhuurder de woning weer bewoont of eist de woning terug.

Het aanbieden van een woning voor tijdelijk verblijf aan toeristen via Airbnb is erg populair. Verhuur via Airbnb is een vorm van onderverhuur die bij Rentree NIET is toegestaan. Indien geconstateerd wordt dat verhuur via Airbnb plaatsvindt zal Rentree hier tegen optreden. Dit is een reden om een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst te starten, daarnaast loopt u het risico dat we zowel een boete als de huuropbrengsten opeisen.

Soms wordt de woning ook aangehouden voor andere doelen, bijvoorbeeld voor uitkeringsfraude. Denk hierbij aan een huurder die een bijstandsuitkering en/of huurtoeslag krijgt, maar in werkelijkheid bij een partner verblijft en daar dus niet voor in aanmerking komt.

Rentree draagt bij aan een eerlijke en rechtvaardige woonruimteverdeling. Wij zoeken woonfraude op en pakken frauderende huurders aan. Alleen met uw hulp kunnen wij woonfraude opsporen. Wij vragen u daarom om contact met ons op te nemen wanneer u het vermoeden van woonfraude heeft! Want u wilt toch ook, net als wij, een prettige en veilige woonomgeving?

Wat doen wij met uw melding:

  • Wij nemen iedere melding in behandeling
  • Wij garanderen u dat we vertrouwelijk met uw melding omgaan
  • Het gemelde adres wordt door ons onderzocht
  • Het is van groot belang dat u zich niet anoniem meldt; wanneer wij meer informatie nodig hebben, nemen wij mogelijk nog contact met u op
  • Wanneer er daadwerkelijk sprake is van woonfraude, nemen wij maatregelen

Hoe melden?
Vermoedt u op een adres woonfraude of kent u mensen die onrechtmatig gebruikmaken van een woning? Bel ons: (0570) 678 300 of e-mail ons: info-at-rentree.nu