Afspraken met Budget Adviesbureau Deventer

Snel signaleren om oplopen van schulden te voorkomen

Woningcorporaties zien het als hun taak om huurders de ruimte te geven om uit een schuldensituatie te komen. Rentree heeft met de gemeente Deventer afgesproken om betalingsachterstanden vroegtijdig door te geven. Zo kan er passende hulp geboden worden door het Budget Adviesbureau Deventer (BAD). Hiermee wordt voorkomen dat de schulden oplopen en worden gedwongen ontruimingen voorkomen.