Dit jaar geen huurverhoging, wel een eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen

In 2021 geen huurverhoging

Vanwege de coronacrisis heeft de overheid besloten dat de huur van sociale huurwoningen dit jaar niet verhoogd mag worden. Als huurder van Rentree ontvangt u dit jaar dus geen huurverhoging. We hebben besloten om ook de huur van vrije sector woningen (met een huur vanaf 752) en van parkeerplaatsen/garages/bergingen etc. niet te verhogen.

Eenmalige huurverlaging voor huurders met een laag inkomen
In 2021 hebben sommige huurders recht op een eenmalige huurverlaging, Het gaat om huurders van een sociale huurwoning met een hoge huur en een laag inkomen (peiljaar 2019). Als u hiervoor in aanmerking komt, dan heeft u een brief van ons ontvangen. Meer informatie over de eenmalige huurverlaging vindt u op de website van de overheid, zie <https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/passende-huur/eenmalige-huurverlaging-voor-huurders-met-laag-inkomen>

Kom ik in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging?
Dit hangt af van uw kale huur (de huur zonder servicekosten), uw belastbaar inkomen én de samenstelling van uw huishouden. In de tabel hieronder kunt u zien of u in aanmerking komt.

 

 Aantal personen in uw huishouden

Uw inkomen samen is gelijk of lager dan

Uw kale huur (de huur zonder servicekosten) is hoger dan

U woont alleen
U ontvangt geen AOW

€ 23.725

€ 633,25

U woont alleen
U ontvangt AOW

€ 23.650

€ 633,25

U woont samen (2 personen)
U of uw huisgenoot ontvangen geen AOW

€ 32.200

€ 633,25

U woont samen (2 personen)
Minstens 1 persoon ontvangt AOW

€ 32.075

€ 633,25

U woont samen (3 of meer personen)
U of uw huisgenoten ontvangen geen AOW

€ 32.200

€ 678,66

U woont samen (3 of meer personen)
Minstens 1 persoon ontvangt AOW

€ 32.075

€ 678,66

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u vanzelf een brief van Rentree met daarin uw nieuwe huur
De Belastingdienst controleert hoe hoog het inkomen van uw huishouden was in 2019 en uit hoeveel personen uw huishouden bestaat. Daarna krijgen wij te horen of u recht heeft op een huurverlaging. Als dat inderdaad zo is dan verlagen wij uw huur en ontvangt u een brief.

Mijn inkomen is na 2019 gedaald. Kom ik dan ook in aanmerking voor een huurverlaging?
Als uw inkomen is gedaald, waardoor u de afgelopen zes maanden voldoet aan de voorwaarden voor huurverlaging (zie schema) én uw huur te hoog is, dan komt u ook in aanmerking voor een huurverlaging. U moet dan zelf inkomensgegevens van u en uw medebewoners aan ons opsturen, zodat wij uw (gezamenlijke) inkomen kunnen controleren. U kunt de aanvraag voor huurverlaging indienen met dit formulier: