De jaarlijkse huurverhoging is bekend

27 mei 2019

Per 1 juli 2019 verhoogt Rentree de huren. De brieven met de huurverhoging zijn eind april verzonden. Als u servicekosten betaalt, kan het zijn dat uw voorschotbedragen ook zijn aangepast. Het tarief voor de glasverzekering (dienstenpakket) is verlaagd.

Neem het nieuwe huurbedrag op in uw huurbetaling
Heeft u uw bank opdracht gegeven om de huur maandelijks aan Rentree te betalen? Vergeet dan niet het nieuwe huurbedrag vóór 1 juli 2019 aan uw bank door te geven. Als u Rentree toestemming heeft gegeven de huur af te schrijven, dan wordt het huurbedrag automatisch aangepast. Wilt u Rentree toestemming geven de huur af te schrijven, dan kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Centrum (KCC).

Ontvangt u huurtoeslag?
Wanneer u de huurtoeslag direct wilt laten aanpassen, moet u zelf de nieuwe huurprijs aan de Belastingdienst doorgeven via www.toeslagen.nl. Wij adviseren u om eind januari 2020 uw gegevens bij de Belastingdienst te controleren. Zo weet u zeker dat u in 2020 het goede bedrag aan huurtoeslag ontvangt.

Heeft u bezwaar tegen de huurverhoging?
Bent u het niet eens met de voorgestelde verhoging van de kale huurprijs? Geef uw bezwaar dan binnen 2 weken, vóór 1 juli 2019 door aan Rentree. Gebruik daarvoor het bezwaarformulier, dat u hier kunt downloaden of aanvragen via het KCC. Als Rentree uw bezwaar afwijst en u bent het daar niet mee eens, dan schakelen wij de Huurcommissie in. Wij vragen de Huurcommissie een uitspraak te doen over de voorgestelde huurverhoging.