Woningcorporaties vragen aandacht voor enorme bedragen aan verhuurdersheffing

De verhuurdersheffing die corporaties aan de overheid betalen, passeert zondag de 10 miljard! Geld dat woningcorporaties liever investeren in het bouwen van woningen, verduurzaming of de leefbaarheid van wijken.

Brancheorganisatie Aedes heeft een speciale teller gemaakt waarop je kan zien hoeveel geld er al is geint via de verhuurderheffing. Met de teller vragen Aedes en woningcorporaties aandacht voor de enorme bedragen die worden betaald.

Verhuurdersheffing, wat is dat eigenlijk?
De inkomsten van woningcorporaties, komen uit de huren die elke maand door huurders worden betaald. De verhuurdersheffing is een belasting die corporaties aan de Belastingdienst betalen. Het betekent dat van elke huurder - ieder jaar weer - twee maanden huur rechtstreeks in de staatskas verdwijnt. Geld dat we dus niet kunnen investeren in onze woningen en wijken.

Meer weten over de verhuurdersheffing of de actuele stand van de teller bekijken? Ga dan naar: www.aedes.nl/artikelen/financi-n/verhuurdersheffing/verhuurderheffing-loopt-op-naar-10-miljard-euro.html