Wat is woonfraude?

Als je een sociale huurwoning wilt huren, dan krijg je te maken met wachttijd. Dat geldt ook voor Deventer. Daarom zijn er regels om te zorgen dat de verdeling van vrijgekomen huurwoningen zo eerlijk mogelijk gaat.

Woonfraude is in strijd met de eerlijke verdeling van sociale huurwoningen. En in strijd met de afspraken uit het huurcontract. Daarom wordt woonfraude hard aangepakt.

Wat is woonfraude?
We spreken van woonfraude als:

  • De huurder van een woning zonder onze toestemming iemand anders in de woning laat wonen (al dan niet tegen betaling).
  • Een woning lange tijd leeg staat of niet meer bewoond wordt door de huurder.
  • Een woning wordt gebruikt voor illegale activiteiten, zoals bijvoorbeeld hennepteelt.

Vermoedt u dat er sprake is van woonfraude? Geef dit dan altijd aan ons door.

Waarom wordt woonfraude streng aangepakt?
Elke keer dat een huurwoning illegaal wordt onderverhuurd, dan komt die woning niet beschikbaar voor woningzoekenden op de wachtlijst. De wachtlijst met mensen die soms al jaren staan ingeschreven en netjes op hun beurt wachten, wordt zo nog langer.

Ook is er sprake van woonfraude als iemand een woning huurt, maar deze niet of nauwelijks gebruikt. Dan blijft de woning onterecht bezet. Huurders zijn daarom verplicht in de huurwoning ook cht te wonen.

Tot slot hebben we het ook over woonfraude als de afspraken uit het huurcontract niet worden nagekomen. Bijvoorbeeld als er illegale activiteiten in de woning plaats vinden.

Negatieve gevolgen van woonfraude
Onrechtmatige bewoning heeft een negatief effect op de leefbaarheid in buurten en wijken. Sommige illegale bewoners veroorzaken overlast en anderen zijn juist onzichtbaar voor de buurt. En wanneer het gaat om hennepteelt of andere illegale praktijken, is er meestal ook sprake van ernstige) overlast voor omwonenden. Kortom, woonfraude heeft negatieve gevolgen voor onze woningen en buurten.

Hoe kan ik woonfraude melden?
Heeft u het vermoeden dat er iets niet klopt rond een huurwoning in uw buurt? Meld dit dan bij Rentree. U kunt ons bellen, een e-mail sturen of een melding doen via https//:mijn.rentree.nu.

Wat doen wij met uw melding?
We nemen iedere melding in behandeling en gaan vertrouwelijk met uw melding om. En we starten altijd een onderzoek als we woonfraude vermoeden. Als het onderzoek aantoont dat er daadwerkelijk sprake is van woonfraude, dan nemen wij maatregelen. In het uiterste geval vragen wij de rechter om het huurcontract te ontbinden.

Is onderhuur altijd verboden?
Nee, soms zijn er situaties waarin onderverhuur wel wordt toegestaan. Het is echter nooit toegestaan zonder onze toestemming. Ook niet als het om een enkele kamer gaat of als de huurder er geen geld voor ontvangt.