Besturen

Bij goed bestuur horen goede afspraken. Governance is besturen met een helder kader ten aanzien van normen en waarden, die in- en extern getoetst zijn. Dit resulteert in professioneel bestuur dat elke toets der kritiek kan doorstaan. Rentree werkt volgens de Governance Code Woningcorporaties. Hierin is vastgelegd wat de taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn. Hierbij presenteren wij de documenten waarin Rentree de afspraken over besturen en handelen heeft vastgelegd en ook vindt u hier ons ANBI formulier.