1. Huurderstevredenheid wordt gewaardeerd met een 7,8.
2. Een nieuw thuis voor 232 huurders.
3. Er zijn 2386 reparatieverzoeken uitgevoerd.
4. We investeerden ruim € 6 miljoen in onderhoud aan bestaande woningen.
5. Verspreid over de wijken is het interieur vernieuwd in 285 woningen.
6. Eind 2018 heeft 42% van onze woningen label B of hoger.
7. 12 woningen en 2 bedrijfspanden verkocht.
8. 117 nieuwbouwwoningen in aanbouw die in 2019 opgeleverd worden.
9. 220 huurders hebben zich aangemeld voor deelname aan het klantpanel.
10. Grote aanpak 160 woningen Zandweerd: we zijn zonder agenda in gesprek gegaan met de wijkbewoners om samen plannen te maken.
11. Sociaal incasseren: samen met de huurder proberen we betalingsachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen, op te lossen en niet te laten oplopen.
12. 6 vergaderingen met het BAR
en 6 adviezen ontvangen.
13. 2 College Tours met de thema’s ‘CO2 en toch betaalbaar wonen’ en ‘leefbare wijken en buurten en de bijdrage van huurders daarbij’. Stakeholdersbijeenkomsten met rijke uitkomsten die meegenomen zijn in het ondernemingsplan.
14. Het jaar van de duurzaamheid: zorgen voor een duurzame woningvoorraad, inzet op duurzame kwaliteit van samenwerkingsrelaties en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.
15. Ondernemingsplan ‘Samen wonen en leven: hoe doen we dat?’ is vastgesteld.
16. De website www.rentree.nu is vernieuwd en uitgebreid met een kennisbank.