'Samen wonen en leven: hoe doen we dat?'

In 2018 hebben we ons ondernemingsplan geschreven met de titel ‘Samen wonen en leven: hoe doen we dat?’
Wij zien dat het samen wonen en leven onder druk staat. De overgang van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving brengt de nodige vraagstukken met zich mee. Tegelijkertijd is de wetgeving aangescherpt als het gaat om de toegang tot de sociale huurmarkt. Gevolg is een grotere concentratie van mensen in bepaalde wijken die, vanwege de problematiek waar ze mee te maken hebben, juist minder in staat zijn hun eigen verantwoordelijkheid in die participatiesamenleving te nemen. Dat vraagt veel van iedereen die in die wijken woont en de organisaties die daar actief zijn. De vraag is hoe we dat met elkaar doen als burgers, als organisaties en voor ons specifiek als corporatie. In dit ondernemingsplan geven wij aan hoe wij dit zien en wat onze bijdrage aan het samen wonen en leven in Deventer is. Maar vooral ook dat daarin een goede samenwerking onontbeerlijk is.

Via deze link kunt u ons ondernemingsplan inzien.