Organisatie

Bij Rentree werken 37 mensen.

Medewerkers zijn gegroepeerd in teams, maar werken proces- gestuurd over teamgrenzen heen om resultaten te behalen.   

Medewerkers bepalen het succes van de organisatie. Daarom vinden we het belangrijk om verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen. Competenties van mensen worden op die manier optimaal benut. Daarmee behalen we betere resultaten voor huurders en belanghebbenden.

We zijn wendbaar om goed in te kunnen spelen op alle veranderingen. Dit is ook vertaald in ons kantoorconcept. We werken flexibel.

Hoe we binnen Rentree samenwerken is weergegeven in deze tekening.

Hoe we samenwerken met onze partners en waar we staan in de samenleving is weergegeven in deze tekening.

Achter deze link vindt u ons organogram.
N.B. een organogram is statisch en geeft alleen de formele ordening weer.