Bestuur

Rentree is een relatief kleine organisatie, maar we willen van grote betekenis zijn op het brede terrein van het wonen in Deventer. Dat kunnen we alleen als we in de breedte van onze ambities samenwerken met onze partners in de stad. En dat doen we dan ook volop: zo hebben we voor behoud en verbetering van de kwaliteit van ons vastgoed drie vaste partners met wie we langdurig samenwerken volgens de principes van RGS, werken we in de regio samen binnen Woonkeus Stedendriehoek in woonruimteverdeling en beleid rondom slaagkansen en huurprijzen, zijn we onderdeel van Fossielvrij en Betaalbaar Wonen waarbinnen we in Deventer samen met gemeente en netbeheerder zoeken naar fossielvrije strategieën en uitvoeringsprogramma’s voor onze wijken en buurten, werken we samen met collega-corporaties en gemeente in het BudgetAdviesbureau Deventer (BAD), zijn we onderdeel van het Platform Wonen Deventer en zijn we actief onderdeel van de sociale wijkteams in de stad. En deze voorbeelden zijn slechts illustratief en niet uitputtend! Samenwerken zit in onze haarvaten en we beseffen het belang hiervan bij het realiseren van onze ambities, zoals vastgesteld in onze Rode Draad.

Deze focus op samenwerking vraagt veel van onze organisatie en medewerkers. In een samenwerking moet je niet alleen je eigen werk overzien, maar ook de belangen van de ander zonder de effectiviteit van de samenwerking uit het oog te verliezen. Het gaat om beïnvloeden en soms ook invloed uit handen geven. Door het groeiende belang van en de inzet op samenwerking, krijgt onze organisatie steeds meer kenmerken van een netwerkorganisatie.

De doorontwikkeling richting een netwerkorganisatie heeft effect op de wijze van besturen en toezichthouden. Immers, in samenwerking staat het gezamenlijk doel voorop en is het op onderdelen noodzakelijk een stuk regie en invloed los te laten.

Meer over de manier waarop we invulling geven aan bestuur en toezicht lees je in onze Visie op besturen en toezichthouden, hieronder.

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven