Het BAR

Voor bewoners is het belangrijk dat ze gehoord worden door hun woningcorporatie en dat hun belangen worden behartigd. Voor de huurders van Rentree is begin 2010 door een groep bewoners het Bewoners Adviesorgaan Rentree (BAR) opgericht. Dit is de ‘ondernemingsraad’ van huurders. Het is ook een overkoepelend orgaan van alle bewonerscommissies. Het BAR dient als gesprekspartner voor de directeur bestuurder over het beleid van Rentree.

Wat is het BAR

Het BAR is een zelfstandig adviesorgaan van Rentree-huurders. Deze leden zetten zich in voor de belangen van alle bewoners van Rentree. Het BAR heeft invloed op het beleid van Rentree door gevraagd en ongevraagd advies te geven. Zes keer per jaar overlegt het BAR met Rentree. Het BAR houdt zich bezig met beleidsvraagstukken zoals de jaarlijkse huurverhoging.

Samenstelling BAR

Op dit moment bestaat het BAR uit zeven leden:

Anika van Lente (Voorstad-West) 
Henk Kelder (Voorstad-Centrum)
Elly Schiphorst (Colmschate-Zuid)
Monique Kuiper (Noordenbergkwartier)​
Hetty Odenthal (Zandweerd)
Arend de Korte (De Hoven)
Gerda Brugman (Voorstad Oost)

Nieuwe leden gezocht!

Het BAR zoekt nieuwe leden. Vooral de huurders van Rentree uit wijken die nog niet in het BAR zijn vertegenwoordigd, zijn welkom. Momenteel zijn de Rivierenwijk en de Vijfhoek nog niet vertegenwoordigd.  

Ben je huurder in een wijk waar Rentree veel woningen verhuurt? En wil je je inzetten voor andere huurders door actief mee te praten over het beleid van Rentree? Word dan lid van het BAR. Je kan ook altijd even contact met ons opnemen voor meer informatie.

Het BAR is per mail bereikbaar: bar.deventer@live.nl.

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Scroll naar top