Visitatie

“Rentree is een volkshuisvester met een grote lokale binding. Kwalitatief goed en betaalbaar wonen staan hoog in haar vaandel. De commissie heeft Rentree leren kennen als een actieve, ambitieuze, betrokken en ondernemende organisatie.”

Dit is de omschrijving van onze organisatie uit ons laatste visitatierapport. Het vervult ons met trots, want dit is precies wat we willen zijn.

In 2019 hebben wij een maatschappelijke visitatie laten uitvoeren over ons functioneren in de periode 2015-2018. De maatschappelijke visitatie is voor ons een belangrijk instrument. Het toetst ons functioneren en geeft handvatten voor verdere ontwikkeling en professionalisering. En dit niet alleen vanuit de papieren werkelijkheid, maar getoetst aan de ervaringen van betrokken huurders en onze partners met wie wij dagelijks samenwerken. Juist dat maakt de maatschappelijke visitatie voor ons extra waardevol. 

Mooie cijfers
Er is vooral gekeken hoe wij invulling geven aan de prestatieafspraken die wij elk jaar met de gemeente maken. De visitatiecommissie beoordeelt de afspraken en de uitvoering hiervan voornamelijk op basis van schriftelijke informatie. De visitatiecommissie geeft Rentree een 7,5 op uitvoering, een 8 voor de manier waarop Rentree haar middelen inzet en een 7,8 voor de manier waarop Rentree dit controleert. Daarnaast worden onze belanghebbenden gevraagd wat zij van Rentree vinden en of zij vinden dat Rentree goede dingen doet. De belanghebbenden zijn meer dan tevreden en geven Rentree hiervoor een 7,7. Wij zijn erg trots op deze mooie cijfers! Daarbij beseffen wij ons dat wij dit niet alleen hebben gerealiseerd. Succesvol werken aan wonen kan een corporatie nooit alleen, dat doe je samen. Lees hier het volledige visitatierapport.

Jouw mening vinden wij belangrijk, hoe beoordeel je deze pagina?
Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven